Digital Marketing 4.0

Digital Marketing  4.0
กลยุทธ์และ ไอเดียใหม่ เพื่อสร้างความภักดีลูกค้าในยุค Marketing5.0

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2553

สร้าง Lovemarks ได้อย่างไรLovemarks สร้างความภักดีด้วยหัวใจ
แนวคิดในการสร้างความภักดีลูกค้าด้วยการผูกมัดใจลูกค้าด้วยความรัก การตลาดเริ่มจาก ยุคสร้างความแตกต่างด้วยตัวสินค้า มาสู่การสร้างความแตกต่างด้วยแบรนด์ และ เครื่องหมายการค้า Trademarks การมีแบรนด์หมายถึง การเป็นที่ยอมรับ ของลูกค้าและคนทั่วไปว่า แบรนด์มีคุณค่า ด้าน คุณภาพ นวัตกรรม ราคา เชื่อถือได้ ที่เรียกว่า Respect หนังกำลังภายในจีนจะได้ยินคำนี้บ่อยมากว่า นับถือ นับถือ หรือ เลื่อมใส เลื่อมใส หาก สินค้าใดมีคนนับถือมาก ถือว่าแบรนด์แข็งแรง แต่ ในทางตรงข้ามหากสินค้ามีคนรักมาก แต่ไม่มีคนเชื่อถือน้อย ก็มักเป็นสินค้าในกระแสนิยมชั่วครั้งชั่วคราวไม่ยั่งยืน FAD อย่าง โรตีบอยที่เคยดังเป็นพรุแตก แล้วก็เบาลงไป ในตลาดเองมีสินค้าประเภทนี้หลายตัว ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มี Respect และ ความรักอยู่จะเป็นสินค้าCommodities คือสินค้าที่หาความแตกต่างกันเไม่เจอ ดังนั้นตัดสินกันด้วยราคาเป็นหลักในการซ์ื้อเช่น น้ำตาล
ส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีคนนับถือมาก และมีความรักมาก จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็น Lovemarks ซึ่งการสร้างLovemarks นี้ตามหลัก ซาชิ แอนด์ ซาชิ คือ ต้องประกอบด้วย 3 แกน
  1. สร้างตำนานให้ได้ และสัญลักษณ์ ของแบรนด์
  2. ใช้ 5 Senses และ Experiential Marketing เพื่อสร้างประสบการณ์ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5
  3. สร้างความใกล้ชิด หนึ่งมิตรชิดใกล้ ด้วย การรับฟังปัญหาลูกค้า และ แก้ปัญหา สื่อสารกับลูกค้า และบริการลูกค้าด้วยใจ ใกล้ชิดกับลูกค้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

hostgator coupon