Digital Marketing 4.0

Digital Marketing  4.0
กลยุทธ์และ ไอเดียใหม่ เพื่อสร้างความภักดีลูกค้าในยุค Marketing5.0

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2553

พิชัยสงครามไทย เพื่อกลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์ที่ 7กลยุทธ์ที่ 7 ของพิชัยสงครามไทย
. กลพวนเรือโยง
กลศึกอันหนึ่ง ชื่อว่าพวนเรือโยง
ประดุจผะโองปืนตาล ทำจงหวานแช่มชื่น
ผูกเปนมิตรไมตรี สิ่งใดดียกให้
ละไลต่ออย่าเสีย แต่งลูกเมียให้สนิจ
ติดต่อตั้งยังกล ยุบลช้างเถื่อนตามทั้งโขลง
โยงเบ็ดราวคร่าวเหยื่อกาม ค่อยลากก้ามเอามา
ด้วยปัญญาพิสดาร กลการศึกอันนี้
ชื่อว่าพวนเรือโยงฯ
ความหมายของกลยุทธ์นี้ คือการทำตัวให้เป็นที่รัก หรือผูกไมตรี พันธมิตรกับ ใครที่เราคิดว่ามีความสำคัญ ต่อการดำเนินสร้างแต้มต่อให้กับเรา ประมาณ ว่าด้วยการสร้างเครือข่ายธุรกิจ หรือพันธมิตรทางการค้าของเรา ซึ่งพันธมิตรประกอบด้วย พันธมิตร ฝั่ง Suppliers ที่เป็นต้นน้ำของธุรกิจเรา หรือที่เราซ์ื้อมาเป็นวัตถุดิบ หรือซื้อเทคโนโลยี่ พันธมิตรฝั่งช่องทางการขายผลิตภัณฑ์เรา หรือแม้กระทั่งคู่แข่งเราที่อยู่ธุรกิจเดียวกันก็ดึงเป็นพันธมิตรได้ เช่น รวมตัวเป็นชมรม สมาคม เพื่อสร้างความแข็งแรงของกลุ่มธุรกิจ เช่นต่อสู้กับต่างชาติ หรือ รวมคำสั่งซื้อกันเพื่อต่อรองราคากับซัพพลายเออร์ หรือ รวมกันเพื่อขอลดเปอร์เซนต์บัตรเครดิต หรือดอกเบี้ยธนาคาร การผูกขากับซัพลายเออร์ ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆร่วมกัน ซึ่งพบมากในธุรกิจอาหาร ภัตราคาร การผูกขากับบริษัทขนส่ง หรือคลังสินค้า การผูกขากับช่องทางจัดจำหน่ายเช่น โตไปกับ โลตัส โตไปกับ7-11ก่อนที่จะไปโตนอกเครือข่าย ทางยุทธศาสตร์เรียกกลยุทธ์นี้ว่า คลัสเตอร์ หรือวิสาหกิจเครือข่ายธุรกิจ หรือแม้กระทั่งผู้ผลิตทำ VMI Vendor managed Inventoryกับห้างฯคือการบริหารสินค้าคงคลัง ณ ศูนย์กระจายสินค้าของห้างฯเอง โดยที่ห้างฯยอมเปิดข้อมูลขายหน้าร้าน ส่วนผู้ผลิตก็ต้องบริหารการจัดส่งและสต๊อคสินค้าณจุดกระจายสินค้าของห้างฯและ ณจุดขายทุกสาขาของห้างฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

hostgator coupon