Digital Marketing 4.0

Digital Marketing  4.0
กลยุทธ์และ ไอเดียใหม่ เพื่อสร้างความภักดีลูกค้าในยุค Marketing5.0

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553

Marketing 3.0 Kotler ตอนจบ -Value Based Matrix


Marketing 3.0 By Kotler & Hermawan ตอนจบ
โมเดลการสร้าง คุณค่าในความหมายของ ค๊อตเลอร์ และ เหมะวรรณ นั้น แบ่งออกเป็น 2 มิติ ใหญ่ คือ การพิจารณาด้าน ยุทธศาสตร์ของธุรกิจ ว่าด้วย พันธกิจ วิสัยทัศน์ และ ค่านิยม
  1. พันธกิจMission คือส่ิงที่ตอบคำถามว่าทำไมต้องมีบริษัทเรานี้อยู่ในโลก เราอยู่ในธุรกิจอะไร มีขอบข่ายหรืออาณาเขตแค่ไหนทำธุรกิจอะไรบ้าง เช่น ในกลุ่มการสื่อสารสารสนเทศ สำหรับคอมพิวเตอร์ กลุ่ม บริการ สำหรับโรงแรมท่องเที่ยว กลุ่ม คมนาคม สำหรับรถยนต์ อันนี้คือพื้นฐาน ตัวแทนคือโดนัท หมายถึง มี coreคือแกนกลาง และมี วงรอบคือขอบข่ายที่มีความยืดหยุ่น เช่นเราอาจขายมือถือเป็นหลัก แต่ขอบข่ายเราไปได้คือ ICT เช่น ฮัทชิสัน ตอนแรกทำแค่ แพจเจอร์ ส่งข่าวสารตัวหนังสือ แต่ตอนหลังได้เป็นทั้งมือถือและโทรคมนาคมคือ ฮัทHutch และเครือข่ายการสื่อสาร ส่วนฮอนด้าคือธุรกิจที่ทำด้านแรงขับเคลื่อน หรือ Power ดังนั้นเป็นได้หมดทั้ง รถยนต์ มอเตอร์ไซด์ เรือยนต์ และ เครื่องตัดหญ้า ฮอนด้า แนวทางสร้างภาพหรือ Mind คือฮอนด้ามี เครื่องยนต์ที่ให้พลังงานสูงกินน้ำมันต่ำ เช่นเครื่องวีเทค ที่ประกอบเป็นเครื่องยนต์ของ รถ เรือ มอเตอร์ไซด์ และเครื่องตัดหญ้า สร้างความผูกพันธ์Heart ด้วย ระบบ บริการและ CRM ของ ฮอนด้าที่ประธานกล้าพูดว่า ลูกค้าฮอนด้าเกินครึ่งจะซื้อฮอนด้าเป็นคันที่สอง สร้างตัวตนที่ดูแลส่วนรวมSpirit ด้วยการ เน้น คุณพบคนดีในฮอนด้า หรือแม้แต่โตโยต้าคือ โครงการถนนสีขาว รณรงค์ความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนน
  2. วิสัยทัศน์Vision หมายถึงการมองไปยังอนาคตว่า เราต้องการเป็นอะไร เพื่อสร้างกำไร ผลตอบแทน ที่ยั่งยืน เข็มทิศที่จะต้ั้งธงให้เราไปสู่ฝัน เช่น โซนี่คือ Digital Dream World การสร้างโลกแห่งที่สองให้ลูกค้า ไม่ว่าจะอยู่ในไซเบอร์ เกมส์ หรือ บันเทิงด้วยเพลง คล้ายๆ Avatarหรืออวตาน เกิดใหม่ในโลกจิตนาการ ส่วนดิสนีย์มีวิสัยทัศน์คือ Family Happiness สร้างความสุขและรอยยิ้มให้ครอบครัว ด้วยสื่อต่างๆไม่ว่าเป็น ภาพยนต์ หรือการแสดงบนเวที สวนสนุกTheme Park และ Souvenir ของฝาก CNBC มีวิสัยทัศน์ คือ First in Business Worldwide เสนอข่าวธุรกิจที่เกิดใหม่ทั่วโลกก่อนสำนักข่าวอื่นๆ และยังหมายถึงการนำข่าวสารถึงมือลูกค้าก่อนใคร ด้วยสื่อหรือช่องทาง ไม่ว่าเป็นทางเคเบิล อินเทอร์เน็ต หรือ โมบาย มือถือ
  3. ค่านิยม Value ที่จะฝังรากเหง้าเข้าไปใน องค์กร ในด้าน ซื้อ สมองพนักงานด้วยการให้เขาแสดงออกไม่ปิดกั้น มีชีวิตที่ดีกว่า ซื้อใจพนักงานด้วยให้เขาภูมิใจที่ทำงานที่เรา มีโอกาส มีความก้าวหน้า และมีขีดความสามารถสูง เป็นบริษัทที่ใครๆก็อยากเข้ามา และสุดท้ายคือ ทำให้พนักงานมีจิตวิญญานมิใช่หุ่นยนต์ ด้วยการให้เห็นบทบาท ของเขาที่มีต่อสังคมและส่วนรวม เช่นโรงแรมและบริษัทท่องเที่ยวในสมุย สุราษฎร์ รวมตัวกัน จับมือรอบเกาะเพื่อประท้วงการขุดเจาะนำ้มันในอ่าวไทย ตั้งเป็นกลุ่มคนรักอ่าวไทย โดยพนักงานองค์กรกลุ่ม เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในอ่าวไทย มาเป็นสมาชิก บริษัทยา ผลิตยาที่ทำให้ชีวิตคนดีขึ้น ยืนยาวขึ้น
การจะสร้างคุณค่า ไม่ว่าจะเป็นสร้างภาพเป็นเป้าหมายระดับ Micro( เพื่อพนักงาน และลูกค้า) สร้างความผูกพันธ์เป็นเป้าหมายระดับMacro(เพื่อลูกค้าและหุ้นส่วน พันธมิตรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) และสร้างลัทธิเพื่อสังคมเป็นเป้าหมายระดับMega(เพื่อสังคมส่วนรวม) ได้นั้น จำเป็นต้องฝังสิ่งเหล่านี้เข้าไปใน พันธะกิจ วิสัยทัศน์ และ ค่านิยมหรือท่าทีของคนในองค์กร ที่เรียกว่า DNA หรือ Genome ที่ผมแปลเป็นไทยว่ารากเหง้า เหล่ากอ ให้สุภาพหน่อยก็คือ การสร้างชาติตระกูล ครับ นั้นคือการตลาดยุค สามจะเกี่ยวพันธ์กับระดับยุทธศาสตร์ ยุทธการ และยุทธวิธี และ มุ่งสู่ การสร้างคุณค่าเชิงเหตุผลที่มีการคิดคำนวณในสมองลูกค้า คุณค่าทางใจ และคุณค่าทางจิตวิญญาเพื่อ อนาคตและสังคมที่เป็นสุขยั่งยืนโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
สำหรับ Marketing 3.0  หากท่านสนใจชุดศึกษาเพื่อนำไปใช้งาน คลิก Marketing 3.0 Perfectชุดศึกษาด้วยตนเองครับ  ไว้พบกันฉบับหน้าครับ
hostgator coupon