Digital Marketing 4.0

Digital Marketing  4.0
กลยุทธ์และ ไอเดียใหม่ เพื่อสร้างความภักดีลูกค้าในยุค Marketing5.0

วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554

โมเดลธุรกิจ Business Model ตอนที่ 1 สู่ยุค >AEC ประชาคมอาเซียน

ปรับ กลยุทธ์ ธุรกิจ สู่  ยุค AEC   ประชาคมอาเซียน


หากมีคนถามว่า AEC จะส่งผลกระทบอะไรต่อธุรกิจ และ ธุรกิจจะต้องปรับตัวอย่างไร ในภาพกว้างเราคงไม่ต้องพูดกันแล้วว่า  ภูมิคุ้มกัน กำแพงภาษี  และ  ภูมิคุ้มกันที่ไม่ใช่ภาษี  NTB   รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้ลงทุน และ แรงงานทักษะ เยี่ยงคนในชาติ  นั้นมีผลกระทบต่อ ต้นน้ำ ถึง ปลายน้ำ   การเคลื่อนย้าย สินค้า บริการ เงินทุน  การลงทุน แรงงานทักษะ เสรี นั้นทำให้ใครก็เข้ามาแข่งกับเราได้  หากเราไม่พร้อมปรับองค์กรของเราให้พร้อม  ด้วย การปรับโมเดลธุรกิจ Business Model  ของเราให้แข็งแรง    หากพูดถึง โมเดลธุรกิจ หรือต้นแบบธุรกิจ เราต้องพิจารณา ว่า   เราทำอะไรที่สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าเรา และนั้นคือเหตุผลว่าทำไมต้องมีเรา   หากเราเป็นแค่คนกลาง ไม่ได้ต่อยอดอะไรเลยให้ลูกค้า เช่นเราซื้อของมา แต่ต่อยอดด้วยการให้บริการ หรือ การประกอบของที่ซื้อมาเป็นองค์รวม หรือ บรูณาการของที่ซื้อมา  ไม่ว่าจะเป็น  Integration  Assembly   Total Solution       ซื้อของจากแต่ละประเทศ  มา  เช่น เลนส์ จากเกาหลี  กรอบแว่นจาก จีน   ออกแบบแว่นโดยนักออกแบบญี่ปุ่น   ประกอบแว่นในไทย      ผ้าไหมเทียมจากจีนอินเดีย    มาผสมไหมจริงจากไทย   ออกแบบโดยนักออกแบบอิตาลี  ตัดเย็บขึ้นรูปเป็น  แฟชั่น   ผ้าปูเตียง ปลอกหมอน กระเป๋า  ผ้าปูโต๊ะ ม่านในไทย        และวางเป็นคอลเล็คชั่นหรือเข้าชุด ที่ร้านโดย Stylist  ที่มีชื่อเสียงจาก ญี่ปุ่น    ภาพธุรกิจในอนาคตจะออกมาแบบนี้     2  มิติที่ผม ได้ขึ้นทะเบียนลิขสิทธิ์ไว้  หมายเลข  2i1429   ณวันที่ 3  สิงหาคม พศ  2552   เป็นการมองภาพว่าต้นแบบธุรกิจหรือโมเดลธุรกิจนั้นจะเป็นคำตอบในการก้าวสู่ยุคAEC      การปรับตัวธุรกิจไทยใน2 มิติ คือ  การมองเข้ามาสังเกตตัวเราเอง หลังจากที่เราสังเกตสภาพแวดล้อมธุรกิจมานาน นานจนลืมสังเกตตัวเองว่า
  1. เรามี ขบวนการทางธุรกิจของเราอย่างไร Business Process  จากปัจจัยการผลิต หรือปัจจัยนำเข้า Input   ที่เรามักเรียกว่าต้นน้ำ    Buyside   ประกอบด้วย วัตถุดิบ     เงินทุน แรงงานทักษะ  คู่ค้า  หาเทคโนโลยี่ที่ต้องการ          ปัจจัยภายในองค์กรธุรกิจ Inside  ซึ่งพิจารณา วัฒนธรรมองค์กร  มาตรฐานประกอบการธุรกิจ  การพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจของคนในองค์กร      ปัจจัยปลายน้ำ หรือตลาด  Sell side  ประกอบด้วยการสร้างตลาด  การรักษาตลาด  การสร้างคุณค่าให้ลูกค้า ด้วย  CRM  CEM CSR  การบริหารช่องทางสื่อสาร  ตลาดและบริการ 
  2. เรามีการสร้างคุณค่า Value Creation   ให้กับธุรกิจเราได้อย่างไร   ซึ่งแนวทางเราจะต้องมี  นวัตกรรมInnovation  และ ความคิดสร้างสรรค์  Creativity   โดยมีวงจรของการสร้าง คุณค่าอยู่ 4 จังหวะ  4DIMENSIONS     D แรกคือ Definition  การกำหนดหรือจำกัดความให้แน่ชัดว่าลูกค้ากลุ่มใด ต้องการอะไร   แล้วสู่ D  สองคือ  Design     การดูว่าจากความต้องการ  ปัญหาอุปสรรคที่ลูกค้ามี หรือธุรกิจมีนั้นจะออกแบบคุณค่าให้อย่างไร    Dตัวที่สาม คือ Development  คือการพัฒนาคุณค่า คือการผลิตการสร้างหรือแปลงแนวคิด จากการออกแบบให้สู่เป็นรูปธรรมหรือ ของที่จับต้องได้  หรือเป็นภาพปลายทาง เช่น  ระบบ   ความสะดวกสบาย รวดเร็ว   ไร้กังวล   เท่ห์   รวมศูนย์ บูรณาการ    ส่วน D  ท้ายสุดคือ Delivery จะส่งมอบคุณค่านั้นได้อย่างไร  ไปยังมือลูกค้าปลายทาง  ด้วย คน ด้วยระบบ  ด้วย IT   ด้วยหน้าร้าน   หรือผ่าน เมล์   หรือมีสภาพแวดล้อมบรรยากาศอย่างไร  ซึ่งจะต้องมีเหตุการณ์ Incident   จะตรวจนับตรวจสอบตัวชี้วัด ได้อย่างไร ว่าลูกค้าพึงพอใจ  และบรรลุเป้าประสงค์ ได้รับผลสำเร็จ  
นี่เป็นเพียงปฐมบทของการเริ่มปรับธุรกิจเข้าสู่ยุค AEC  สำหรับ บทความตอนต่อไปเรื่อง โมเดลธุรกิจ ตอนที่  2 จะมีมาสู่สายตาท่านในสัปดาห์หน้านะครับ  ซึ่งจะคุยกันเรื่อง โมเดลธุรกิจทั้งหมด  16  มิติย่อย แล้วเราจะค่อยๆไปที่ละเรื่องที่ละราวนะครับ     

    ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น

    hostgator coupon