Digital Marketing 4.0

Digital Marketing 4.0
กลยุทธ์และ ไอเดียใหม่ เพื่อสร้างความภักดีลูกค้าในยุค Marketing5.0

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2554

มอง AEC อย่างสร้างสรรค์ ตอนที่ 3

มอง  AEC  อย่างสร้างสรรค์ตอนจบจากการพูดคุยของผมกับ คุณ วัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์   ผู้ชนะเลิศรางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรมเพื่อธุรกิจ 3 ปีซ้อน   ซึ่งผมได้สรุป การเสวนากับท่านไว้  ในเรื่องการเตรียมความพร้อมธุรกิจรับ  AEC   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  คือการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้  โดยเฉพาะเรื่องความสมดุลหรือความพอประมาณ ระหว่าง รู้ตัวเราว่าเรารักอะไร  ถนัดที่จะทำอะไร   ซึ่งจะนำไปสู่ความสุขในการทำงาน ความพอใจในการทำงาน   ความสุขมีใช่แค่มีเงิน  แต่เราต้องให้ทุนความรู้ ทุนความรักกับคนของเรา  ให้คนเรารู้จักแบ่งปันมีความรักให้คนอื่นๆ เช่นร่วมกันไปสถานที่สงเคราะห์เด็กหรือ ผู้สูงอายุ  ให้เห็นว่าเรายังดีกว่าอีกหลายคน และไม่ให้ก่อหนึ้ แต่รู้จักพอ  คนในองค์กรมีส่วนร่วมทุกข์ร่วมสุข กับลูกค้าและชุมชน เป้าหมายคือการให้ความสุขแบบองค์รวมและมีความสำเร็จ   คนของเราก็จะไม่ถูกซื้อตัว    และธุรกิจควรพึ่งพาตัวเองได้   ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันธุรกิจ คุณวัชรมงคล มองว่า ต้องมีแบรนด์ และสร้างมูลค่าด้วยนวัตกรรม ฟังก์ชั่น   เช่นการใส่ตู้อาบน้ำลงไป    เคล็ดลับ การออกแบบเชิงนวัตกรรมมี6 มิติ  คือ
 1. การออกแบบที่ดีมีความคิดสร้างสรรค์
 2. ฟังก์ชั่น เช่นมีอ่างน้ำวน   
 3. เทคโนโลยี่   เชื่อมต่อ ipod ไปสู่ลำโพง และ เปลี่ยนแสงไฟในอ่างน้ำ  เพลงและแสงไฟ เป็น Water therapy และใช้โทรศัพท์สั่งให้เปิดน้ำ      หรือการทำให้อุณหภูมิน้ำสูงกว่าร่างกายอย่างน้อย 15 นาทีจะช่วยเผาผลาญ แคลลอรี่ ในร่างกาย   มี Memory   จำ โปรแกรมการควบคุม น้ำ แสง  เพลง  สำหรับพ่อ แม่ เด็ก ได้   ด้วยการวัดปริมาตร ร่างกายของคนตอนลงแช่ในอ่าง หรือ ดูการสัมผัส น้ำหนัก   แล้ว สั่งการด้วยโปรแกรม
 4. วัสดุ  มีทึบแสง  สะท้อนแสง   หรือให้แสงทะลุผ่านได้     ได้รางวัลการออกแบบ   Red dot 
 5. เพื่อสังคม  เช่น เด็ก  คนชราล้มในห้องน้ำ มีการส่ง SMS   หรือสั่งปลดล็อคประตูห้องน้ำได้
 6. เพื่อสิ่งแวดล้อม คือ ลดการใช้ทรัพยากร  ประหยัดลดการใช้น้ำ 
การสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ นั้นมองว่า มี 7 แนวทาง
 1. รักในสิ่งที่ทำ   ทำในสิ่งที่รัก
 2. สร้างทีม  พัฒนาคนมาช่วย
 3. มีไอเดีย แล้วต้องทำ   โดยเฉพาะสิ่งที่โลกไม่เคยมี
 4. ส่งสินค้าเข้าประกวด ซึ่งจะได้  ประชาสัมพันธ์ฟรีๆ และได้รับการเชิญเข้าแสดงสินค้าฟรี
 5. พัฒนาต่อเนื่องไม่หยุด จากตัวที่ได้รับรางวัลต้องมาแปลงหรือSimplify มาสู่ตลาดวงกว้างให้ได้  ให้มีราคาถูกลง  ห้องน้ำคริสตัลระบบสัมผัส 1-2 ล้านบาทก็ต้องมาปรับลงให้คนทั่วๆไปซื้อได้
 6. เชื่อมโยงนวัตกรรมกับตลาด  เชื่อมโยงคนให้ไปด้วยกันมองภาพเดียวกัน
 7. นวัตกรรมต้องสร้างสมดุลกับสิ่งแวดล้อม  ขายความสุขในห้องน้ำ ด้วยการตอบสนองความต้องการของอายตนะทั้งหมด   จากอายตนะ 5Sense  ไปสู่  6 Sense คือความสุข   นั้นเป็นคำตอบสุดท้ายของผม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

hostgator coupon