Digital Marketing 4.0

Digital Marketing  4.0
กลยุทธ์และ ไอเดียใหม่ เพื่อสร้างความภักดีลูกค้าในยุค Marketing5.0

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554

โมเดลธุรกิจ Business Model>ตอนที่ 7 >Business Model-Value Delivery

โมเดลธุรกิจ ตอน ส่งมอบคุณค่า Value delivery

ตอนที่แล้ว ได้พูดถึง Business Model Development  การพัฒนาโมเดลธุรกิจ  โดยได้กล่าวถึงการพัฒนาระบบงานและระบบคน องค์ความรู้ที่จะรองรับ ตามการออกแบบโมเดลธุรกิจที่วางไว้ Business Model Design ว่าท่านได้ออกแบบ โมเดลธุรกิจท่านเป็นอย่างไร  ตัวอย่าง Dell ขาย คอมพิวเตอร์ตรงถึงมือผู้ซื้อเป็นหลัก ดังนั้นยอดขายก็จะมาจากการขายตรงสู่ลูกค้าที่เป็นบริษัท B2B เป็นหลัก หน่วยขายต้องรู้เรื่องเทคโนโลยี่และ ระบบเครือข่ายอย่างดี ทักษะด้าน Sale Engineer   และหากต้องการขยายมาสู่ผู้บริโภค B2C  Online Marketing และ Telemarketing จะต้องแข็ง  รองรับโมเดลธุรกิจที่วางไว้   IFEC  เปลี่ยนโมเดลธุรกิจจากการสนับสนุนเครื่อง ถ่ายเอกสาร แบบอนาล็อก เป็น การสนับสนุน เครื่อง Multi-Functionที่ทำได้ทั้ง ถ่ายเอกสาร  สแกน แฟกซ์   อีเมล์ ในเครื่องเดียวกัน ผ่านระบบเครือข่าย และเป็นดิจิตอล   การเปลี่ยนโมเดลธุรกิจเป็นเรื่องที่ต้องบริหารการเปลี่ยนแปลง ทั้ง ระบบงาน  ทักษะคน  ทั้งทีมขาย ทีมช่างที่ต้องพัฒนา ความรู้ทั้ง ฮาร์ทแวร์  ซอฟแวร์  ระบบเครือข่าย  และ การบริการเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศของบริษัทลูกค้า  สำหรับการส่งมอบคุณค่าในบทความ นี้เป็นเรื่องการควบคุมการปฏิบัติการตามระบบที่วางไว้  ตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ
  1. ฝั่งซื้อเข้า  จะมีระบบเชื่อมโยง  ระหว่างปลายน้ำความต้องการ ผลิตภัณฑ์จากปลายทาง ส่งคำสั่งซื้อมายังต้นทาง  วางแผนการสั่งซื้อเข้า  วัตถุดิบทั้งในแง่ คุณภาพ และปริมาณ ตามที่ต้องการ และต้นทุนที่รับได้ ในแต่ละเดือนและฤดูกาล ซึ่งปัจจุบันมีเครื่องมือ ระบบโซลูชั่นมากมาย ที่ทำให้เราควบคุม ปัจจัยนำเข้าได้  ตอบสนองต่อความต้องการ การผลิต การใช้ของ หน่วยผลิต และลูกค้าปลายทาง   การพัฒนาระบบ VMI  Vendor Managed Inventory โดยซัพพลายเออร์หลักที่เป็นคู่ค้าจะควบคุมสต๊อคสินค้าให้เราแทนเรา ไม่ให้ขาดเกิน จนเกิดความสูญเสีย   ระบบ   Experience Network ตัวอย่างเช่น  บริษัทยาโรคหัวใจ  โรงพยาบาล แพทย์หัวใจ  เครื่อมือตรวจวัดหัวใจ  โภชนากร  Personal Trainer   จะร่วมมือกันอ่านผลการวัดจากผู้ป่วย ที่ส่งสัญญานมายัง แพทย์ โรงพยาบาล และบริษัทยา  ในทุกๆวัน การร่วมกันเพื่อให้ไม่เกิดความเสี่ยงต่อหัวใจวายของลูกค้ามีระบบเตือนภัย และมีการติดต่อผู้ป่วยทันที กรณีมีความเสี่ยง  ผ่าน เครื่องมือสื่อสาร และ Social networkะ
  2. Inside จะมีการควบคุมขบวนการปฏิบัติการให้ได้มาตรฐาน และคงเส้นคงวา  เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามต้องการ ทั้งในด้านคุณภาพ ปริมาณ  ต้นทุน  ในเวลาที่กำหนด  ทั้งระบบ  โดยต้องให้คนมีความรู้ ความถนัด ตามขบวนการที่วางไว้     ทั้งนี้จะต้องมีการนำองค์กรให้เห็นทิศทางที่จะไปข้างหน้า  และตั้งเป้าหมายผลลัพธ์ที่ต้องการ  โดยขับเคลื่อนด้านกลยุทธ์  ขบวนการ   ทักษะบุคลากร เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า  โดยมีเครื่องมือต่างๆดังแผนภาพ  
  3. ฺBuyside   การส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้า นั้น จะต้องดูในเรื่อง  การสื่อสารการตลาด ไปให้ลูกค้าทราบ ผ่าน การตลาด online  ผ่านมือถือและอินเทอร์เน็ต Social network และ offline ผ่านการจัดงาน หน้าร้าน และทีมขาย  การกระจายสินค้าผ่าน คนกลาง ร้านค้า  ทีมขายตรง หรือผ่าน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   มือถือ  และ Social Commerce   (ดู 12แนวโน้มผู้บริโภค ปี 2012)     ระบบการให้บริการผ่าน ศูนย์บริการ  ระบบโลจิสติกส์ที่ต้องตอบสนองเร็วต่อความต้องการลูกค้า ECR Efficiency Consumer Response  ที่ต้องผันแปรตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้า เช่นการมี ระบบPOS หน้าร้านจะทำให้เราทราบว่า ร้านเราขายอะไร  ไม่ขายอะไร     ของอะไรขายดีสต๊อคใกล้หมดต้องรีบเติมเต็มนี่คือระบบMAS Merchandise Analysis System   และถ้าของอะไรขายไม่ดีในสาขานี้จะต้องโยกออกไป สาขาที่มันขายดีแทนอย่าให้เกิดการสูญสียโอกาสการขายหรือสูญเปล่าจากการนำของขายไม่ออกมาเปลืองพื้นที่ขายหน้าร้าน และโกดังเก็บของ   วางของให้ถูกที่ ถูกเวลา ที่เรียก Right Time Marketing คือนำของที่ใช่ ไปสู่คนที่ใช่หรือต้องการมัน ในเวลาและสถานที่หรือช่องทางที่ถูกต้อง หากเราทำมั่วๆไม่มีระบบตรวจวัด เราจะรู้ได้อย่างไร  เช่นเรารู้สึกหนาว เพราะเราอาจจะเป็นไข้ทั้งที่ที่อุณภูมิปรอทวัดมันก็เท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงการบริการก็เช่นกัน จะอาศัยความรู้สึกไม่ได้  ต้องอาศัยข้อมูลแล้วตัดสินใจ  ไม่งั้นคุณก็บริหารงานแบบ You-ming System ก็คือระบบยิงมั่วนั้นเอง  เห็นใบไม้ไหวก็ยิงกระสุนหมดแม็กซ์แล้ว 
แล้วไว้พบกันฉบับหน้า  อาจจะเป็นตัวอย่างบริษัทต่างๆที่ผมจะชำแหละให้เห็นการใช้ โมเดลธุรกิจ Business Model ว่าเข้าใช้อย่างไร วางอย่างไร ผลเป็นอย่างไร  พบกันครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

hostgator coupon