Digital Marketing 4.0

Digital Marketing  4.0
กลยุทธ์และ ไอเดียใหม่ เพื่อสร้างความภักดีลูกค้าในยุค Marketing5.0

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554

Strategy & Management> Leadership >C.K. Prahalad

C.K. Prahalad  About leadership   สุดยอดกูรูด้านกลยุทธ์ ตายเมื่อ 17 เมษายน 2010  อายุ 69 ปี ทิ้งไว้แต่แนวคิดที่คมเฉียบ จากหนังสือดังทั่วโลก คือ Competing for the future,The fortune at bottom of pyramid,The new age of innovation     ผมมีทั้ง 3 เล่มแต่ละเล่มอ่านแล้วอ่านอีกหลายรอบ แต่ละรอบได้ความรู้และแรงบันดาลใจเพิ่มเติมเสมอ   อยากยกตัวอย่าง แนวคิดเรื่อง Leadership ที่ ปาฮาราท ได้ให้ไว้  ผู้นำในยุค 21ตามความเห็นของ CK Prahalad นักกลยุทธ์ชั้นนำ มิชิแกน 
  1. ผู้นำต้องมีหน้าที่นำ และต้องจินตนาการ เห็นอนาคตข้างหน้า ใน10ปีข้างหน้าโลกจะเป็นอย่างไร แล้วปรับองค์กร ทั้งระบบ ก้าวไปข้างหน้า เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตรงนั้น ผู้นำไม่มีหน้าที่มาทำเรื่องปัจจุบัน เช่น โลกการภิวัฒน์ในรูปแบบ เครือข่ายเขตการค้าเสรี AEC การตลาดที่มาสู่ยุุคดิจิตอล เทคโนโลยี่มาสุ่โลกไร้พรมแดนแท้จริง กระแส Social Network การขาดแคลนอาหารของโลก ภาวะโลกร้อนนำไปสู่ การอนุรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม กระแสความเท่าเทียมกันของสังคม ทุกคนมีสิทธิออกเสียงวิพากษณ์วิจารณ์ผู้เสียผลประโยชน์หรือถูกเบียดเบียนก็จะเรียกร้องผ่านสังคม เช่นการขุดน้ำบาดาลแต่ทำให้ดินทรุด ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการรักษาสภาพดินเป็นเท่าไรใครรับผิดชอบ การใช้ยาฆ่าแมลงทำให้เกษตรกรป่วย เสียค่ารักษา ใครรับผิดชอบ รถบรรทุกที่บรรทุกมากเกินอัตราจนทำให้ถนนพัง จะมีกลุ่มคนทีเสียผลประโยชน์ และคนกลางออกมาเรียกร้อง รถปล่อยควันเสียทำลายสิ่งแวดล้อม วัสดุที่ใช้ทำให้เกิดคาร์บอนทำลายสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันยุโรปมีกฎหมายเรื่อง เครดิตคาร์บอน ที่ควบคุมปริมาณคาร์บอนปล่อยไปในบรรยากาศ   
  2. ผู้นำต้องสามารถรวมเสือสิงห์กระทิงแรด ที่มีความเก่ง แต่ไม่มีความปรองดอง เข้าด้วยกัน ทำพวกเขาให้เป็นเหมือนหมาเลี้ยงแกะ ซึ่งมีกฏคือ หมาต้องตามฝูงแกะห้ามนำเด็ดขาด หมาเฝ้าฝูงแกะ ต้องเห่าไล่ แต่ห้ามกัดแกะ และต้องไม่ทำให้แกะหายแม้แต่ตัวเดียว และหมารู้ว่ามันกำลังจะนำพาฝูงแกะไปที่ไหน      ผู้นำต้องสามารถชักจูงกระตุ้น อย่างต่อเนื่องให้พนักงาน รู้หน้าที่ตนเอง นำความเก่งมารวมกันทำงานปราศจากการต่อต้านหรือกัดกันเอง และนำความเก่งออกมาใช้ได้อย่างเต็มสูบ 
  3. ผู้นำต้องสร้างแรงบันดาลใจ ให้ทำในสิ่งที่ดีสำหรับ เรา และ ครอบครัว    สำหรับเราและชุมชน  สำหรับเราและสังคม  สำหรับเราและโลกสิ่งแวดล้อม หรือส่วนรวม ไม่ใช่แค่ตัวเอง  มิฉะนั้นความไม่เทียมจะเกิดขึ้น และ ทำให้อีกฝ่ายสูญเสียหรือเสียเปรียบ และนี่คือรากเหง้าแห่ง CSR                      คงจะเห็นด้วยกับผมไหมว่า ท่านเป็นคนที่มีความคิดแหลมคม  เสมอ  หากท่านสนใจแนวคิด ของ CK Prahalad ในฐานะที่ผมติดตามงานแกมาหลายปี   และใช้แนวคิดแกในการเข้าไปเป็นที่ปรึกษางานภาครัฐต่างๆ  โดยเฉพาะงานส่งเสริมธุรกิจ ตั้งแต่ระดับ รากหญ้า  SMEs  ชมรมและ สมาคมธุรกิจ  ผมจะแกะหยักสมองกูรูท่านนี้ มาให้อ่านในลำดับต่อๆไปครับ  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

hostgator coupon