Digital Marketing 4.0

Digital Marketing  4.0
กลยุทธ์และ ไอเดียใหม่ เพื่อสร้างความภักดีลูกค้าในยุค Marketing5.0

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

โมเดลธุรกิจ Business Model ตอนที่ 2>Value creation

  ปรับโมเดลธุรกิจสู้ศึก AEC ตอนที่ 2 Value Creationในขณะที่ กระแส AEC ได้เข้ามาอย่างเต็มตัว  โดยที่คนไทยไม่เคยคิดถึงผลกระทบที่จะมา  ว่าจะต้องปรับตัวอย่างไร   ในตอนที่ 1 ผมได้พูดถึง การปรับโมเดลธุรกิจ เพื่อสู้ศึก AEC ที่ภูมิคุ้มกันทุกอย่างได้หมดไป เราต้องต่อสู้ทางธุรกิจ หลายมิติ  โดย  มี 2   ยุทธ์ศาสตร์ ที่เราต้องตัดสินใจ คือ  เราจะปรับสร้าง คุณค่าได้อย่างไร มีขบวนการอย่างไร Value Creation   จากหนังสือ  ที่ผมเคยเขียน  พลิกโฉมธุรกิจอย่างไรให้เป็นต่อกับ ซีเอ็ด  และ  39  ต้นแบบธุรกิจไทย กับ เอ อาร์   มาสรุปย่อขั้นตอน การสร้างคุณค่าValue ทางธุรกิจนั้น   มี 4  วงจร คือ 
  1. Definition การกำหนดว่าอะไรจะเป็นคุณค่าทางธุรกิจที่ เป็นที่ต้องการของ ตลาด ลูกค้า ธุรกิจ แล้ว และใครคือ เป้าหมายหลัก  โดยดูว่าในขณะนี้ เรามี ธุรกิจอะไรในเครือข่ายเรา  มีผลิตภัณฑ์ตอบสนองตลาดใดบ้าง  และ  เรามีลูกค้าเป็นใครบ้าง เครือข่ายธุรกิจ  ตลาด และลูกค้า จะมีความสัมพันธ์กัน  เช่น ตลาดต่างประเทศ  ในประเทศ   ทางตรง ทางอินเทอร์เน็ต  ผ่านหน้าร้าน    แต่ละตลาดมีลูกค้าแตกต่างกัน   อายุ รายได้  การศึกษา และ เน้นความต้องการ อยากได้อยากมีต่างกัน การมองถ้าเป็นนักการเงินก็ได้เปรียบหน่อยเพราะเขาจะเรียกว่า Portfolio เวลาเขาลงทุน เขาก็จะกระจายเม็ดเงินลงทุนในหลายๆ ตลาด หลายธุรกิจ และกลุ่มลูกค้า    แต่สำหรับเราต้องดูว่าธุรกิจอะไรดี  ตลาดไหนดี   ตลาดไหนจะรุก  จะทรง หรือจะหดตัวล่าถอย  ธุรกิจที่ มีการเติบโตตลาดสูงมากกว่า 10%  และเป็นตลาดที่เรามี  ส่วนแบ่งติดอันดับต้นๆ  แน่นอนจะเป็นธุรกิจที่เราต้องรักษาฐานตรงนี้ไว้ให้แน่น  บางตลาดเราจะไม่ทำเอง แต่ให้พันธมิตรทำ เช่น เราขายเครื่องใช้ไฟฟ้า   แต่หา พันธมิตรมาปล่อยเงินกู้  หาพันธมิตร มาทำด้านบริการ โดยทำสัญญาให้บริการ  เช่น True Vision กับช่างเครือข่ายมาให้บริการ หรือ โฮมโปรกับช่างมาซ่อมบ้าน  ทักษะที่สำคัญคือการหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจและการตลาด ซึ่งอาจจะดูจากแนวโน้มเช่น คอมพิวเตอร์ มือถือ  และ เครื่องไฟฟ้าส่วนตัวจะเล็กลงและเชื่อมโยงเครือข่ายหากันในโลกดิจิตอล     หรือเราอาจจะหาสิ่งใหม่ถอดด้ามคือสิ่ง ที่ตลาดยังไม่เคยได้รับ  คู่แข่งยังไม่เคยทำ  และ เรายังไม่เคยพัฒนา  แบบเดียวกับ Steve Job คิดละครับ  บทบาทผู้นำธุรกิจคือต้องชี้เป้า  ครับ
  2. Design หลังจากหาชัยภูมิที่จะยึดได้แล้ว  เราจะออกแบบธุรกิจเราอย่างไร ให้สะใจ ท่านผู้ชม  ตั้งแต่ออกแบบ แบรนด์   ผลิตภัณฑ์  และบริการที่จะเสนอให้กับตลาด  ซึ่งต้องอาศัยทักษะ เรื่องนวัตกรรมธุรกิจ คิดใหม่ทำใหม่  และ คิดสร้างสรรค์แตกต่าง ดูดี     นั้นคือการออกแบบเลือกสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้ามากสุด ไม่ว่าเป็นเรื่อง  Function Value   เรื่องการใช้ที่ง่ายสะดวกรวดเร็ว รวมศูนย์ หลากหลาย    Fashion Value  เท่ห์  นำสมัย สมาร์ท ชาญฉลาดกว่า  เป็นต่อ  สังคมยอมรับ หรือ Financial Value ประหยัด ถูกกว่า ได้ผลตอบแทนคุ้มค่า    
  3.  Development  การพัฒนาคุณค่าทางธุรกิจ  คือขั้นตอนการพัฒนาและแปลงให้เป็นผลิตภัณฑ์ออกมา  ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับขบวนการ Conversion   ซึ่งมี มาตรฐานขบวนการธุรกิจ Business Process มีตัวชี้วัด การควบคุม  มีการเพิ่ม ผลิตภาพ คุณภาพ และมีระบบ  นั้นหมายถึงการทำซ้ำได้โดยไม่เพี้ยน ไม่เปลี่ยนไป เช่น ทำอาหาร รสชาติต้องไม่เพี้ยนในแต่ละสาขา หรือในแต่ละครั้งที่ลูกค้าสั่ง  ถ้าทำไม่ได้ ถือว่าไม่ได้มาตรฐาน   ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอ และพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก  และเมื่อมีควาชำนาญก็สามารถทำซ้ำได้รวดเร็วและต้นทุนต่ำลด  ของเสียน้อยลง  เป็นเรื่องหาทางใช้ทรัพยากรให้ประหยัดคุ้มค่าอย่างฉลาด
  4. Delivery คือการส่งมอบคุณค่าที่ทำขึ้น  ไปยังตลาดหรือลูกค้า  เพื่อให้มีเพียงพอ ถึงมือลูกค้าทุกครั้งที่ลูกค้าต้องการ   ทันเวลาใช้  หรือบริโภค   ซึ่งเป็นเรื่องต้องดูเรื่อง โลจิสติกส์ การสื่อสารกับตลาดและลูกค้า   การให้บริการที่ประทับใจ  การหาช่องทางจัดจำหน่ายให้ตรงกับความสะดวกลูกค้าทั้ง เวลาและสถานที่  และเรื่องการสร้างความผูกพันธ์กับลูกค้า ภายต่อการส่งมอบคุณค่านี้ จะต้องตอบสนองความต้องการลูกค้าที่เรียกว่า Quick Response ตอบสนองต่อการร้องขอลูกค้าได้อย่างรวดเร็วทันใจ   บรืการการรอคอยลูกค้าได้   และสร้างความประทับใจ และความผูกพันธ์กับลูกค้า  และชุมชนท้องถิ่น
เป็นอันว่าเรารู้ครบขบวนการ สร้างคุณค่าทางธุรกิจแล้ว ว่ามี 4 มิติที่ต้องพิจารณา  ในฉบับหน้าเราจะพูดเรื่อง  Business Process ขบวนการทางธุรกิจ  นั้นมีสิ่งต้องพิจารณา และบริหารจัดการ กี่มิติ  และต่อจากนั้นจะเป็นการผสม 2 ยุทธ์ศาสตร์  12  มิติ  39 กลยุทธ์   เพื่อสร้างโมเดลทางธุรกิจของตัวท่านเอง  พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ 
hostgator coupon