Digital Marketing 4.0

Digital Marketing  4.0
กลยุทธ์และ ไอเดียใหม่ เพื่อสร้างความภักดีลูกค้าในยุค Marketing5.0

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

โมเดลธุรกิจ Business Model ตอนที่ 3 >Business Process

ปรับโมเดลธุรกิจ สู้ศึก AEC ตอนที่ 3 Business Process

ในตอนที่แล้ว เราได้พูดถึง  ขบวนการสร้างคุณค่า Value Creation  นั้น มี 4 ขั้นตอน    คำว่าคุณค่าValueหมายถึง สิ่งที่ลูกค้ายอมจ่ายเงินเพิ่ม เมื่อเทียบกับแบรนด์หรือ Solution ของคู่แข่ง  คุณค่าหมายถึง นวัตกรรมใหม่ล่าสุด    มีฟังก์ชั่นหรือประสิทธิภาพดีกว่า     หรือคุณค่าหมายถึงปรับเปลี่ยนตามใจลูกค้าให้แบบเฉพาะตัว YAMAHA  MASK   ที่ตกแต่งตัวถังรถได้เฉพาะตัว  หมายถึงการออกแบบที่เนียบ เช่น ไนกี้  หมายถึงแบรนด์ สถานะ  เมื่อใช้หรือสวมใส่  เช่น เบนซ์  หมายถึงราคาที่คุ้มค่า กับสิ่งที่ลูกค้าจ่าย เช่น TATA    หมายถึง การช่วยลดต้นทุนลูกค้าหรือให้ฟรี เช่น G  mail   หมายถึง การลดภาระเสี่ยงลูกค้า  เช่น รับประกันตลอดอายุใช้งาน   หมายถึงการให้คนธรรมดาได้ครอบครองของแพงได้ในราคาถูก  TESCO หรือใช้งานง่ายสะดวก เช่น Ipad Iphone ค้นหา ซื้อ  ดาวน์โหลด  เล่น ฟังเพลง  ท่องเน็ต แช็ตกับ เครือข่ายสังคมออน์ไลน์   ในฉบับนี้เราพูดถึง     ขบวนการธุรกิจ ประกอบด้วย ฝั่งเข้าที่เรียกว่า Buy side หรือฝั่งนำเข้า     ส่วนที่สองคือฝั่งแปรรูปที่เรียก Inside ที่ใช้ปรับ วัตถุดิบหรือปัจจัยนำเข้าต่างๆให้เป็น ผลผลิต ปลายทาง ที่เรียก Sell Side หรือฝั่งขาย
  1. Buyside ประกอบด้วย  ปัจจัยนำเข้า ที่เรียกต้นน้ำ   โดยดูว่าธุรกิจเรา นำเข้า ปัจจัยอะไร ประกอบด้วย วัตถุดิบ  จ้างแรงงานฝีมือ  สถานที่ และ คู่ค้าที่ช่วยพัฒนา สูตรหรือ เทคโนโลยี่  หรือช่วยเรื่องการออกแบบ พัฒนาวิจัย   สิ่งที่เราทำคือต้องแสวงหา Sourcing  วัตถุดิบ  เทคโนโลยี่ แรงงาน และเงินทุน  ที่มีคุณภาพ  และปริมาณตามต้องการ  ในราคาที่ถูก   และพยายามไม่ลงทุนทำเอง
  2. Inside    ประกอบด้วยขบวนการแปลง ปัจจัยนำเข้าให้เป็นผลผลิต  ได้แก่ขบวนการแปรรูป   Conversion  ขบวนการบริการ  เช่นอาหารดิบมาขึ้นรูป เป็นอาหารปรุงสำเร็จ นี่คือใส่บริการเข้าไป  หรือซื้อมาขายไปอย่างค้าส่งค้าปลีก ก็ใส่บริการ จัดเรียงสินค้า โชว์สินค้า ตกแต่ง สินค้าและร้านค้าให้จูงใจ สะอาด สว่าง สะดวกซื้อ   เราต้องสร้างพิมพ์เขียว  Blue Print พร้อมการควบคุมคุณภาพทั้งระบบให้ดี   TQA   พร้อมตัวชี้วัดเพื่อควบคุม ตั้งแต่ปัจจัยนำเข้า  แปรรูป  และ ผลผลิต ที่เกิดขึ้น ผมแนะนำให้ศึกษา  TMQA ครับ  เพื่อพัฒนาปรับปรุงขบวนการธุรกิจของเราทั้งระบบ ดาวน์โหลดได้ฟรี
  3. Buyside คือการนำเสนอและปฎิสัมพันธ์กับ  ลูกค้า ที่ต้องการผลผลิตเราไปใช้งานต่อ หรือ บริโภค ดังนั้นเราจะดูด้าน โลจิสติกส์  ช่องทางการสื่อสารไปยังลูกค้า  ช่องทางให้บริการ และช่องทางการจำหน่าย เพื่อให้ผลผลิตไปสู่มือลูกค้าได้อย่าง สะดวก ตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ Right Time Marketing คือ  Right Product  ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง  ไปยังลูกค้าที่ต้องการ ตรงตัว Right  Customer และ Right Place ถูกที่  Right Time ตรงเวลาที่ลูกค้าต้องการ พอดี    ให้ความสะดวกลูกค้าในการค้นหา สิ่งที่ต้องการ  ซื้อ และรับผลิตภัณฑ์ในเวลาสถานที่ที่ถูกต้องตามใจลูกค้า   หาเราสามารถผูกลูกค้าด้วย โปรแกรม ต่างๆ ทางการตลาด และ ผูกใจ  ด้วย   การบริหารอารมณ์  และความสัมพันธ์กับลูกค้า ทุกจุดสัมผัสที่เรามีการติดต่อ กับลูกค้าต้องให้ลูกค้าพอใจ และส่งเสริมความสำเร็จใน ธุรกิจหรือในชีวิตของลูกค้า   โดยตั้งคำถามว่า เราจะ มีบทบาทในการส่งเสริมให้ลูกค้าประสบความสำเร็จในชีวิตหรือธุรกิจอย่างไร    เช่น IBM  มีหน้าที่หา Solution หรือแก้โจทย์ให้ลูกค้า ไม่ว่าลูกค้าจะซื้อเครื่อง  IBM  หรือไม่  แต่IBM มีซอฟแวร์ Solution พร้อมทำให้คนของลูกค้า ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ     UNIQLO มองว่าเสื้อผ้าไม่ใช่แค่สวมใส่  แต่ต้องเท่ห์เป็นแฟชั่น นำดารานายแบบ มาเป็นแม่เหล็ก และขายในราคาที่ถูกจนงง   ลูกค้าประสบผลสำเร็จคือชีวิตดีขึ้นมีคนชม อยู่ในกระแส แต่จ่ายถูก
  ในตอนหน้าเราจะเริ่มทำ Matrix ของ ขบวนการสร้างคุณค่า กับ ขบวนการธุรกิจ  มาผสมกัน มันแน่ๆครับ  รับรองท่านจะเข้าใจ โมเดลธุรกิจ  Business Model  ได้ดี สร้างนวัตกรรมและมาตรฐานธุรกิจ ได้อย่างแน่นอน
hostgator coupon