Digital Marketing 4.0

Digital Marketing  4.0
กลยุทธ์และ ไอเดียใหม่ เพื่อสร้างความภักดีลูกค้าในยุค Marketing5.0

วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555

Business Model > 3 เซียน นำธุรกิจไทยลั่นไกสู่ AEC


ด้มีโอกาส เชิญ รศ.ดร.สมภพ  มานะรังสรรค์ มา กล่าวถึงภาพรวม  AEC  นั้นสามารถไล่วิวัฒนาการตั้งแต่ยุคแรก (1967-1992)  ยุคสอง (1992-2003 ) ยุคสาม (2003-ปัจจุบัน)         ซึ่งกำลังจะเข้าสู่การเปิด AEC  เต็มตัวในปี 2015  นี้ ซึ่งจะเปิดเสรีทั้งหมดทั้งภาคการค้า การบริการ เงินทุน และการลงทุน
     จริงๆแล้วความร่วมมือทางเศรษฐกิจนี้ได้เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลานานมาแล้วไม่ว่าจะเป็นด้านสินค้า บริการ การลงทุน ความร่วมมือ อื่นๆความสำคัญของอาเซียน ที่มีต่อไทยและไทยที่มีต่ออาเซียน จึงเสริมกันทั้ง 2 ฝ่าย เช่น การนำเข้า การส่งออก  ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนมีทั้งโอกาสและภัยคุกคาม นับวันจะมีผู้เล่นหลักของ ASEAN รวมน้องใหม่ CMLV กัมพูชา เนียร์ม่า ลาว เวียดนาม , ASEAN+3 จีน ญี่ปุ่น เกาหลี, ASEAN+6 ออสเตเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย เข้าร่วมมากขึ้นกว่านี้ เราต้องตัดสินใจว่าศูนย์กลางด้านการค้าการลงทุน แหล่งทรัพยากรสำคัญ  การขนส่งกระจายสินค้า ศูนย์กลางการดำเนินงาน จะเกิดขึ้นในย่านใด หรือประเทศใด ของASEAN  และเมื่อถึงวันนั้น ASEAN  ควรปรับตัวอย่างไรเพื่อเชื่อมโยงกับ EU, NAFTA, LAIA, MERCOSUR, SAC ในทุกมิติ ไทยต้องสร้างพิมพ์เขียว (AEC Blueprint)  และดำเนินงานเพื่อรองรับ ทั้งการเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน ต้องการสร้างเสริมขีดความสามารถการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค  การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้เพราะในตอนนั้นจะเกิดการเปิดเสรีทางการค้า เสรีการบริการ เสรีการลงทุน เสรีแรงงานฝีมือ ผู้ประกอบการไทย จะเจอศึกที่หนักหนาทีเดียว จึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่วันนี้
            ยกตัวอย่างธุรกิจบริการ ขนส่ง ICT พลังงาน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้ประกอบการไทย  แต่ก็ต้องต่อสู้กับสิงคโปร์ มาเลเซีย และพม่า ในอนาคต
สนใจรายละเอียด DVD ชุด สามเซียน นำธุรกิจไทยลั่นไกสู่AEC เนื้อหากว่า 4 ชั่วโมง คลิกตามลิงค์ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

hostgator coupon