Digital Marketing 4.0

Digital Marketing  4.0
กลยุทธ์และ ไอเดียใหม่ เพื่อสร้างความภักดีลูกค้าในยุค Marketing5.0

วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Marketing 3.0 > Content Marketing

การตลาด 3.0 >  Content Marketing


ความถี่ในการสื่อสารพูดคุยกับลูกค้าหรือสาวก

 


ในบทความที่แล้ว เราพูดถึงฝังลูกค้า ว่าอิทธิพลของ โซเชียลมีเดียมีมากต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า และลูกค้าไปคลิก ถูกใจเพราะอะไร  หน้าเพจของธุรกิจไหนที่คนชอบเข้าไปดู   คราวนี้ลองดูซิว่า Content Marketing   ว่านักการตลาดหรือเข้าของแบรนด์นั้น มีความถี่Frequency ในการสร้างเนื้อหาเพื่อการสื่อสารและเรื่องราวให้ลูกค้าหรือสาวก ของนักการตลาดและเจ้าของแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ พบว่าการสื่อสาร ผ่านสื่อออน์ไลน์ ความถี่หรือความบ่อยครั้งในการสื่อสารกับลูกค้า ไม่ว่าจะผ่าน โซเชียลมีเดีย อีเมล์ ข่าวพีอาร์ออนไลน์ พบว่า 1/3 สื่อสารทุกวัน 1/3 สื่อสารทุกสัปดาห์ อีกประมาณ 1/3 ทุกเดือนหรือทุกๆไตรมาส เพียง 5% ที่ยังไม่รู้จักใช้การสื่อสารออน์ไลน์

ช่องทางการสื่อสารการตลาด        มาดูช่องทางการสื่อสาร Marketing Channel หรือเครื่องมือการตลาดออน์ไลน์ ที่แบรนด์ใช้ในการสื่อสารการตลาด หรือ ประชาสัมพันธ์ไปยังลูกค้า จากการวิจัยของ Curata เห็นได้ชัดเจนว่า 76% ใช้โซเชียลมีเดีย อย่างFacebook Twitter G+ 57%ใช้อีเมล์ส่วนตัว(น่าจะสำหรับ SMEs หรือเรื่องธุรกิจที่เป็นความลับเฉพาะกับลูกค้า) 54% ใช้ Blog หรือบทความออน์ไลน์ 50% ใช้ E Newsletter ส่งหาลูกค้า 20% ผ่าน RSS Feed และมี 11% ส่งเอกสารตัวจริงไปให้ลูกค้าเลยไม่ว่าทางไปรษณีย์หรือใช้สิงห์นักบิดไปให้ ซึ่งถือว่าน้อย มองอีกแง่หนึ่ง 11% นี้ไม่ใช่พวกหลังเขาอย่างที่เราคิด แต่จากกราฟผมมองต่างมุมว่า โซเชียลมีเดีย E Newsletter เป็นการสื่อสารแบบกว้างๆ Blog เป็นบทความที่ลงลึกในรายละเอียดมากขึ้น เมื่อเขาสนใจระดับหนึ่งลูกค้าจะเข้ามาอ่านบทความในบล็อค ส่วนอีเมล์ส่วนตัว RSS Feed ก็คงต้องเป็นกลุ่มที่สนใจหรือติดตามสม่ำเสมอพอสมควรจึงยอมสมัครรับข่าวสาร และเมื่อแน่ใจก็ส่งเอกสารชุดพิมพ์จริงไปให้ กับมือลูกค้า อาจเป็นโบรชัวร์ แผ่นพับ หรือ ชุดนำเสนอเป็นเล่ม นี่คือกลยุทธ์ จับคู่ Matching ระหว่างสื่อการตลาดกับ คุณภาพของลูกค้า เพื่อหาคู่ระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ ครับ
         สำหรับ Marketing 3.0  หากท่านสนใจชุดศึกษาเพื่อนำไปใช้งาน คลิก Marketing 3.0 Perfectชุดศึกษาด้วยตนเองครับ  ไว้พบกันฉบับหน้าครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

hostgator coupon