Digital Marketing 4.0

Digital Marketing  4.0
กลยุทธ์และ ไอเดียใหม่ เพื่อสร้างความภักดีลูกค้าในยุค Marketing5.0

วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555

Business Model > 3 เซียนนำธุรกิจไทยลั่นไก สู่ AEC ตอนที่3


หากพูดถึงนักการตลาดมือฉมัง คงไม่มีใครเกินเลย  ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์  บุณยเกียรติ  ซึ่งท่านได้ต่อจิ๊กซอร์ทางเศรษฐศาสตร์ ของ AEC เข้ากับประสบการณ์ตลาด เพื่อถ่ายทอดให้นักธุรกิจไทย
            เช่น การปรับวิสัยทัศน์ใหม่  ความเชี่ยวชาญของไทย ที่แท้จริงคืออะไรแบบใดที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน เมื่อถึงยุค AEC เราจะต้องก้าวเข้าสู่แกนกลางการบริการ การบันเทิง การแพทย์ การท่องเที่ยว เราต้องรู้จักเลือกใช้แรงงานทดแทน  ต้องรู้ว่าทำอย่างไรให้มีจรรยาบรรณไม่เอาเปรียบลูกค้าและชุมชนสังคม    ต้องเพิ่มคุณภาพ ทั้งสินค้า บริการ ทั้งต้องทำให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อเข้าสู่ตลาดโลก เราสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องลดต้นทุน  ทรัพยากรใดที่ไทยต้องรีบนำมาใช้  จากการเป็นศูนย์กลางคมนาคม  4 ทิศ ที่สามารถเป็น Hub เชื่อมต่อโดยอาศัยทำเลเช่นพิษณุโลก เนื่องจากเราตั้งอยู่กลางภูมิภาคมีความสะดวกในการเชื่อมต่อ 4 ทิศทาง เราต้องรู้ว่า เกณฑ์วัดผลแบบใดที่ต้องใส่ใจในยุคธรรมาภิบาล  การร่วมมือกับประเทศที่ด้อยกว่า เช่นCLMV   การสร้างไทยแลนด์แบรนด์  การนำส่ง (Delivery) การต่อยอดสิ่งที่เราเชี่ยวชาญ การให้เกียรติเพื่อนบ้าน  การใช้ความเป็นคนไทย อัตลักษณ์ท้องถิ่น  เราต้องเข้าใจ ศาสนา  วัฒนธรรม ให้มากกว่านี้ เพราะเรามักดูถูกประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว เขมร พม่า  ต่อจากนี้จะทำอย่างนั้นอีกไม่ได้เพราะจะไม่มีใครคบค้าด้วย เราต้องเข้าใจ วัฒนธรรม ไลฟสไตล์ แม้แต่ภาษาที่เราจะต้องพูดได้ฟังได้  
            ทั้งนี้เราต้องอ่านประเทศ ใน 3 กลุ่มต่อไปนี้ ให้ขาด ได้แก่ Advanced Countries  ,Dynamic Countries และ Emerging Countries  เราต้องมองว่าแต่ละประเทศที่กล่าวมานี้เต็มไปด้วยโอกาสทางการค้าเพียงแต่ว่าเราจะนำอะไรไปเสนอขาย ด้วยวิธีใด สิ่งนี้คือหัวใจการอยู่รอดของไทยสนใจรายละเอียด DVD ชุด สามเซียน นำธุรกิจไทยลั่นไกสู่AEC เนื้อหากว่า 4 ชั่วโมง คลิกตามลิงค์ครับ
http://www.mga.co.th/viewmultimedia.php?id=92

Business Model > 3 เซียนนำธุรกิจไทยลั่นไกสู่ AEC ตอนที่ 2



รศ.ดร.สมชาย   ภคภาสน์วิวัฒน์  ได้วิเคราะห์ AEC โดย 3 กลุ่มหลัก คือ เจาะลึกถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจการค้าของไทย โดยเฉพาะ  ซึ่งก็ได้มีการโยงถึงประเทศที่มีศักยภาพรอบบ้านเรา เช่น มาเลเซีย  กัมพูชา พม่า เวียดนาม เพราะประเทศแต่ละประเทศเหล่านี้มีจุดแข็ง จุดอ่อน แตกต่างกัน เราสามารถแบ่งย่อยเป็น กลุ่มที่มีวัตถุดิบและแรงงานเช่น ประเทศ CLMV ในอินโดจีน กลุ่มที่มีความถนัด ด้านเทคโนโลยี เช่นสิงค์โปร์ มาเลเซีย กลุ่มที่เป็นฐานการผลิต เช่นไทย มาเลเซีย สามารถใช้เป็นแนวทางว่าเราควรมุ่งไปที่ประเทศใดบ้าง ซึ่งเป็นการตกลงแบบทวิภาคี ที่ต่างฝ่ายต่างได้ผลประโยชน์จากกัน และพหุภาคีคือ อาเซียน 
            เมื่อถึงยุคนั้น อาเซียนจะต้องรวมตัวกันให้ได้ก่อนจะเข้าเชื่อมต่อกับคู่ค้า ภูมิภาคอื่นเพราะเป็นการเสริมสร้างอำนาจต่อรองและการเจรจาทางการค้า ซึ่งมีตั้งแต่ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์  เกาหลี จีน อินเดีย สหภาพยุโรป คือ กลายเป็น ASEAN + XX ไปแล้ว  เบื้องต้นคงต้องเริ่มจากปรับ สเปคมาตรฐานของธุรกิจ  เลือกธุรกิจ พร้อมใจกันทำ เพิ่มลูกเล่นเข้าไป  ปรับสาระ  ปรับวิธีการขาย  เพิ่มช่องทางการขาย  แม้กระทั่งย้ายฐานการผลิต ฐานการตลาด ต้องมองหาโอกาสใหม่เสมอ ศึกษาลูกค้าใหม่ระดับนานาชาติ ไปตั้งสำนักงานขาย หรือตลาดณประเทศปลายทางเพื่อศึกษาดูอุปนิสัยใจคอเขาก่อนในประเทศคู่ค้า
ใช้วิธี From Local To Global  อย่าสู้เรื่องต้นทุน เพราะเรามีของเล่นดีๆ ให้เลือกมากมาย ในประเทศไทยนี่เอง นำอัตลักษณ์ที่ดีของไทย ไปผสมผสาน สไตล์ และแบบ ดีไซน์ ทางตะวันตก ที่ทันสมัย   สนใจชุด DVD  3 เซียนนำธุรกิจไทยลั่นไก สู่AEC คลิกได้ตามลิงค์ http://www.mga.co.th/viewmultimedia.php?id=92

Business Model > 3 เซียน นำธุรกิจไทยลั่นไกสู่ AEC


ด้มีโอกาส เชิญ รศ.ดร.สมภพ  มานะรังสรรค์ มา กล่าวถึงภาพรวม  AEC  นั้นสามารถไล่วิวัฒนาการตั้งแต่ยุคแรก (1967-1992)  ยุคสอง (1992-2003 ) ยุคสาม (2003-ปัจจุบัน)         ซึ่งกำลังจะเข้าสู่การเปิด AEC  เต็มตัวในปี 2015  นี้ ซึ่งจะเปิดเสรีทั้งหมดทั้งภาคการค้า การบริการ เงินทุน และการลงทุน
     จริงๆแล้วความร่วมมือทางเศรษฐกิจนี้ได้เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลานานมาแล้วไม่ว่าจะเป็นด้านสินค้า บริการ การลงทุน ความร่วมมือ อื่นๆความสำคัญของอาเซียน ที่มีต่อไทยและไทยที่มีต่ออาเซียน จึงเสริมกันทั้ง 2 ฝ่าย เช่น การนำเข้า การส่งออก  ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนมีทั้งโอกาสและภัยคุกคาม นับวันจะมีผู้เล่นหลักของ ASEAN รวมน้องใหม่ CMLV กัมพูชา เนียร์ม่า ลาว เวียดนาม , ASEAN+3 จีน ญี่ปุ่น เกาหลี, ASEAN+6 ออสเตเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย เข้าร่วมมากขึ้นกว่านี้ เราต้องตัดสินใจว่าศูนย์กลางด้านการค้าการลงทุน แหล่งทรัพยากรสำคัญ  การขนส่งกระจายสินค้า ศูนย์กลางการดำเนินงาน จะเกิดขึ้นในย่านใด หรือประเทศใด ของASEAN  และเมื่อถึงวันนั้น ASEAN  ควรปรับตัวอย่างไรเพื่อเชื่อมโยงกับ EU, NAFTA, LAIA, MERCOSUR, SAC ในทุกมิติ ไทยต้องสร้างพิมพ์เขียว (AEC Blueprint)  และดำเนินงานเพื่อรองรับ ทั้งการเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน ต้องการสร้างเสริมขีดความสามารถการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค  การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้เพราะในตอนนั้นจะเกิดการเปิดเสรีทางการค้า เสรีการบริการ เสรีการลงทุน เสรีแรงงานฝีมือ ผู้ประกอบการไทย จะเจอศึกที่หนักหนาทีเดียว จึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่วันนี้
            ยกตัวอย่างธุรกิจบริการ ขนส่ง ICT พลังงาน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้ประกอบการไทย  แต่ก็ต้องต่อสู้กับสิงคโปร์ มาเลเซีย และพม่า ในอนาคต
สนใจรายละเอียด DVD ชุด สามเซียน นำธุรกิจไทยลั่นไกสู่AEC เนื้อหากว่า 4 ชั่วโมง คลิกตามลิงค์ครับ
hostgator coupon