Digital Marketing 4.0

Digital Marketing  4.0
กลยุทธ์และ ไอเดียใหม่ เพื่อสร้างความภักดีลูกค้าในยุค Marketing5.0

วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Logistics > Retail management

การบริหารร้านค้าปลีกไทย อย่างไร ให้ทำกำไรได้


 การบริหารร้านค้าปลีกไทย หรือ โชห่วย  สามารถแข่งขันกับ ร้านค้าปลีกทันสมัยได้ แน่นอน หากมีการบริหารจัดการที่ดี   4  ประการ คือ  หน้าร้านน่ามอง  ของไม่บาน บริการดุจญาติมิตร และ พิชิตใจลูกค้า


การบริหารร้านค้าปลีก โชห่วยไทยตอนที่ 1 

กลยุทธ์การปรับตัวของร้านค้าปลีกไทย  ประการแรกต้องไม่ถอดใจ แม้คู่แข่งมาใกล้  ร้านค้าปลีกในแต่ละจังหวัดมี 3,000-6,000 ราย  ทั่วประเทศเป็น  3-4 แสนราย   ปรับหน้าร้านน่ามอง  สะอาด  สว่าง สะดวก  ต่อผู้ซื้อที่จะหยิบ หรือซื้อ  การจัดหน้าร้านให้น่ามองเป็นหัวใจในการเรียกลูกค้าเข้าร้าน 

กลยุทธ์บริหาร ร้านค้าปลีก โชห่วย ไทย ตอนที่ 2

ของไม่บาน  คือการเลือกสินค้า ที่ขายดี หรือขายได้มาเข้าร้าน และจัดวางในตำแหน่งที่เห็นง่าย หยิบสะดวก และให้พื้นที่การขายมาก   ส่วนสินค้าขาย ไม่ดีอย่าเอาเข้าร้านหรือให้น้อยที่สุด อย่าเก็บสต๊อคนาน   ให้พื้นที่ขายน้อย    การบริหารจัดการพื้นที่ขายหน้าร้านตามความเร็วในการขายดี  ขายมากให้พื้นที่มาก ขายน้อยให้พื้นที่น้อย ดังนั้นต้องวิเคราะห์การขาย ดูตัวเลขขายจาก เครื่องยิง บาร์โค๊ต  แยกกลุ่มสินค้า ของกิน และเครื่องดื่มแช่ เครื่องดื่มชง   ของใช้ในครัว    ของใช้ในบ้าน ของใช้ส่วนตัว    และสินค้าที่ขายด้วยกันให้อยู่ใกล้กัน
กลยุทธ์ บริหารร้านค้าปลีก โชห่วย ไทย ตอนที่  3

การบริหารสัดส่วน ซื้อเข้า สต๊อค พื้นที่ขายหน้าร้าน จะพิจารณาตามอัตราการขายเร็วของสินค้าจะวางสินค้าในตำแน่งใดในร้าน ต้องพิจารณา   สินค้าที่ซื้อโดยเผยใจ   ซื้อโดยความเร่งด่วน  และ ซื้อโดยไตร่ตรองไว้ก่อนล่วงหน้า    พร้อมการให้บริการดุจญาติมิตร แนะนำสินค้า   ส่งของ ขนของให้    กลยุทธ์ บริหาร ร้านค้าปลีก โชห่วยไทย ตอน จบ

การบริหารลูกค้า  ที่เรียก พิชิตใจลูกค้า หาลูกค้าประจำ ให้ได้    พบจุดคุ้มทุนของร้านค้าปลีก ต้องมีลูกค้าขาประจำเท่าไร   ทำอย่างไรจะผูกใจเข้าได้  ผูกขาประจำให้ได้ มีรายได้ประจำแน่นอน  พบกลยุทธ์ พิชิตใจลูกค้าได้ ในวิดีโอ 


hostgator coupon