Digital Marketing 4.0

Digital Marketing  4.0
กลยุทธ์และ ไอเดียใหม่ เพื่อสร้างความภักดีลูกค้าในยุค Marketing5.0

วันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557

แผนธุรกิจ>กลยุทธ์ธุรกิจสู่ AEC

กลยุทธ์ธุรกิจ > การพัฒนากลยุทธ์ สู่ AEC

Mc Kinsey เผยหัวใจในการพัฒนาธุรกิจ เข้าสู่อาเซียน ASEAN AEC

การไหลของสินค้าบริการและการลงทุน


ข้อแรก ต้องพัฒนาการค้าและพาณิชย์ ระหว่างกัน ไม่ว่าเป็นเรื่อง สินค้า บริการ เงินทุน ทักษะ และ ข้อมูล ปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศอาเซียนด้วยกันอยู่ที่ 24%ดมา ยังค้าขายกันในโซนน้อยมากๆ เมื่อเทียบกับ โซนอเมริกาเหนือ NAFTA และโซน EU ที่ค้าขายกันเองมากถึง59%หมายถึงการพึ่งพากันเองระหว่างประเทศในโซน หรืออีกนัยหนึ่งคือเป็นลูกค้าและตลาด ซึ่งกันและกัน ซึ่งความตั้งใจอาเซียนก็เป็นเข่นนั้นคือให้มีฐานการผลิต และการตลาดเป็นหนึ่งเดียว รวมซื้อ รวมผลิต รวมกระจาย ในประเด็นถัดมา การที่จะดึงเม็ดเงินเข้ามาในประเทศไทยในอาเซียนก็ขึ้นกับว่าประเทศใดมีผลิตภาพ Productivity สูงกว่า แสดงว่าคนงาน และระบบพื้นฐานเอื้อให้มีผลผลิตมากกว่าในต้นทุนที่ต่ำ กว่าซึ่งประเทศไทยยังมีผลิตภาพ Productivity น้อยกว่า มาเลเซีย และยังด้อยกว่าจีน เรายังต้องพัฒนา ผลิตภาพ อยู่คือกินน้อยลงทำงานมากขึ้น ทั้งคนและธุรกิจ หากผลิตภาพต่ำหมายถึงผลตอบแทนต่อการลงทุนของผู้ลงทุนจะต่ำไปด้วย

ประเด็นผลิตภาพนี้ยังเป็น สาเหตุประเทศชาติยากจนล้าหลัง จากProductivity ที่ตกต่ำ จากการวิจัย แม็คเคนซี่ พบว่า ทำไม ประเทศผู้นำเศรษฐกิจยังคงเป็นผู้นำที่ทิ้งหาก จากจุด Start จนถึง เส้นชัย นี่ยังไม่รวมพวกที่ชอบโกง ลักขโมย เวลา ทรัพย์สินของบริษัท และ นายจ้างและนักลงทุนไปอีก ทำให้ รายได้หด ต้นทุนบริษัทสูง นี่เป็นเหตุหลักที่ทำให้ประเทศล้าหลังยังคงต้องล้าหลังและตามประเทศผู้นำอีกนาน #Productivity #ผลิตภาพ ความเจริญของชาติมาจากรากเหง้าแห่งความเชื่อ ผิดๆ ใครไปลงทุนในอาเซียน ก็ต้องระวังให้ดี นะครับ ประเทศเหล่านี้ไม่ได้โง่กว่าเรา บางคนฉลาดแกมโกง บางคนบู้ล้างผลาญ หากไปตั้งโรงงานหวังต้นทุนถูกอาจจะไม่ถูกจริง ค่าแรงถูกแต่ไร้ผลิตภาพ จ่ายค่าภาคหลัง(บ้าน) โดนลักขโมยของในสายผลิต ระบบพื้นฐาน ไม่เอื้ออำนวย โลจิสติกส์ ไฟฟ้า อินเทอร์เน็ต มีคำกล่าวว่า เซียน ฟัน เสียม คือ ยอดเซียน แปลว่า ผู้กองขั้นเทพ ฟัน สยาม คือ สุดยอดUrbanization การขยายตัวของชุมชนเมือง

หัวใจ ข้อ 2ในการเปิดประตูสู่ อาเซียนและ AEC โดยMcKinsey คือ การขยายตัวของชุมชนเมือง Urbanization ทำให้กำลังซื้อในเมืองมากขึ้น จาก 81ล้านคนเป็น 163ล้านคน ซึ่งมีแรงขับทางเศรษฐกิจ930,000 ล้านเหรียญ สรอ. ซึ่งนักการตลาดคงต้องมอง การเติบโตของสินค้าในเมืองจะมีการบริโภคจับจ่ายมากขึ้นเป็นเงาตามตัวเช่น อาหารจานด่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร การก่อสร้าง ที่พักอาศัย พื้นที่พาณิชย์ ค้าขาย และ โครงสร้างพื้นฐาน ที่ต้องการการลงทุนเพิ่มเพื่อปรับความเป็นอยู่ของชุมชนเมือง เช่น รถไฟฟ้า คอนโด ที่อยู่อาศัย ห้างสรรพสินค้าที่เกาะตามเส้นทางของรถไฟฟ้าในเมือง และ รถไฟรางคู่ ผ่านจังหวัดต่างๆของไทย ซึ่งต้องการการลงทุน 7ล้านล้าน เหรียญสรอ.การเตรียมความพร้อมสู่การใช้เทคโนโลยี่ใหม่ๆ

หัวใจข้อ 3 ในการพัฒนาธุรกิจสู่ อาเซียนและ AEC คือ เรื่องเทคโนโลยี่ โดยเฉพาะ สารสนเทศ ที่ต้องมีการเชื่อมโยง ข่าวสารข้อมูล แชร์ รู้แบบทันที แม้ว่าเราจะไม่อยู่กับที่ การใช้ข้อมูลให้เป็น เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบเแนะนำหรือคำสอนอัตโนมัติ ขึ้นกับสถาการณ์ที่เราพบเห็น บริการ เคลาว์ Cloud มีการพูดถึงระบบSingle Window หรือใช้หน้าต่างเดียวกัน ระบบเดียวกัน เชื่อมโยงข้อมูลธุรกิจซึ่งกันและกันได้ทันที ที่จะมีมูลค่าถึง 625 ล้านเหรียญ สรอ. ตัวอย่างเช่น กิจการสาขา และการหาคู่ค้าธุรกิจไม่ต้องพบตัว แต่ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแทน การนำเสนอผ่าน Webdex การเซ็นต์สัญญา ผ่าน Docusign เป็นต้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

hostgator coupon