Digital Marketing 4.0

Digital Marketing  4.0
กลยุทธ์และ ไอเดียใหม่ เพื่อสร้างความภักดีลูกค้าในยุค Marketing5.0

วันพุธที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Marketing3.0 > Mobile Marketing Trend

  การตลาด3.0 > Mobile Marketing Trend


ต้องยอมรับว่าเขามาเร็ว เล่นแรงจริงๆ ในปีนี้2014 Mobile จะแซงทางโค้ง เบียด Desktop จำนวนผู้ใช้ Mobile Internet จะมีจำนวนมากกว่าผู้ใช้ อินเทอร์เน็ตผ่านเครื่องตั้งโต๊ะ Desktop Internet User แล้วอย่างนี้ โฆษณา Mobile Content, Mobile Apps ,Mobile Web ,Augmented Reality AR และ Location Based ,GPS Check-in Mobile, Social Mobile Marketing และอืนๆอีกมากมาย ที่เรียกว่าเข้าสู่ยุค #SoLoMo ที่มาจากคำว่า Social Location Based และ MobileMarketingใครอยาก รู้ กลยุทธ์ อัพเดทตัวเอง


พบว่ากลุ่มวัยรุ่น มีพฤติกรรมชอบ ดูทุกอย่างผ่านมือถือ แม้กระทั่ง ทีวี ก็ยังดูออน์ไลน์ผ่านมือถือ ดูบอลก็ยังอุตส่าห์ดูผ่านมือถือ สายตาดีมากๆเลย และ เล่นเกมส์ก็ผ่านมือถืออีก เช็คโปรโมชั่น และ เช็คข้อมูลขณะอยู่ในห้างฯ แน่นอนก็ผ่านมือถืออีก Mobile Apps กลุ่มนี้ไม่ดูอีเมล์ แต่ แช็ต ผ่าน IM เช่น Line WhatApp และ ใช้โซเชียลมีเดีย พบว่าเฉลี่ยๆมีคนดูทีวีบนมือถือ 25% ทั่วโลก มากสุดคือ เกาหลี ญี่ปุ่น

เมื่อเป็นดังนี้ นักการตลาดเริ่มให้ความสนใจ การทำเว็บมือถือ มากขึ้น หรือไม่ก็ใช้ HTML5.0 หรือ การออกแบบหน้าเว็บให้เป็น Responsive คือ ปรับย่อขยายหน้าจอตามเครื่องมือ เช่นดูผ่าน Desktop Tablet หรือมือถือ เว็บมือถือ m.mobilesite.com เป็นตัวอย่างของการใช้เว็บมือถือ แต่ปัญหาก็คือ พอเราหาข้อมูล Keywords ใหม่ มันจะดันพาเราไปใน SERP Search Engine Result Page ของ Desktop แทน เพราะ เนื้อหาใน มือถือยังไม่ถูกจัดดัชนีโดย กูเกิ้ล ผลยังพบว่า เวลาที่ลูกค้า Shopping ดังข้อมูลของกูเกิ้ลว่า ขณะที่หน้าร้านลูกค้าจะหาข้อมูลจากมือถือต้วเองไปด้วย โดยอัตราการเติบโตถึง 30 เท่า ดังนั้น แม้ว่าเราตกแต่งหน้าร้านดีเพียงใดก็ตาม ลูกค้าเองก็ยังค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง เชื่อมือถือตัวเอง มากกว่า PC หรือพนักงานขายของเรา ถามมือถือตัวเองก่อนถามพนักงานหน้าร้านเรา และ จากการวิจัยของ Forester Research พบว่าเครื่องจักร 3 ตัวหลักของDigital marketing คือ อีเมล์ สื่อสังคมออน์ไลน์ และ Mobile marketing พบว่า การเติบโตของการตลาดโมบายมีสัดส่วน สูงมาก และ มียอดสูงมากด้วย (ดูจากพื้นที่ สีเขียว) อันนี้จะเห็นว่า แนวโน้ม ของการตลาดโมบายมาจริงๆนะครับ 

จากข้อมูล eMarketer สัดส่วนยอดขายผ่าน In-store retail Sales นั้น ผ่าน มือถือปี 2012 มีสัดส่วน5% ส่วนในปี 2013 สัดส่วนยอดขายที่มาจากมือถือของยอดขายหน้าร้าน ในสหรัฐมีถึง 19% ในขณะที่ ยอดการใช้จ่ายเงิน ของ การตลาดดิจิตอลนั้น ผ่าน มือถือถึง 1/3 ของ Digital Marketing Desktop 2/3 ของงบประมาณ Digital Marketing ทั้งหมด

hostgator coupon