Digital Marketing 4.0

Digital Marketing  4.0
กลยุทธ์และ ไอเดียใหม่ เพื่อสร้างความภักดีลูกค้าในยุค Marketing5.0

วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558

Marketing 4.0 > Marketing Trend2015 > Session 2

Marketing 4.0 >Marketing Trend2105 ตอนที่ 2

เมื่อตอนที่แล้วเราได้พูดถึงแนวโน้ม 4 ตัวแรก  New Marketing Integration ,การขับเคลื่อนลูกค้า ตาม Customer Journey ไปพร้อมๆกับ Sales Pipeline,Tell Don't Sell Content & Context Marketing,New Marketing Optimization SEO to CEO   ในฉบับนี้เราจะว่ากันถึง เทรนด์ที่เหลือกันอีก 3 มิติ  


Trend 2015 No 5

Content Marketing ลูกค้ามีความไว้ใจมากขึ้น จากขั้นตอนแรกๆใน Customer Journey ก็จะค่อยๆยอมให้ข้อมูลเชิงลึกของตนมากขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนกับ ข่าวสาร Offer คำปรึกษาแนะนำ Service , Free Trial , Promotion และเคลื่อนไปสู่ปลายทาง ของการตัดสินใจซื้อมากขึ้น ซึ่งนักการตลาดต้องรู้จักสื่อสาร ในขั้นตอนแรกๆ จะสื่อสารด้วย คุณค่า สอบถาม ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ หรือ การให้ความรู้ การทำเพื่อสังคม เช่น ฮอนด้าขับขี่ปลอดภัย หรือ โตโยต้าถนนสีขาว เมื่อลูกค้าเคลื่อนสู่การตัดสินใจมากขึ้น ค่อยสื่อสารเรื่อง ผลิตภัณฑ์และ Feature และณจุดใกล้ซื้อ ค่อยสื่อสารเรื่องโปรโมชั่น นักการตลาดที่สื่อสารแต่จุดเด่นสินค้าตัวเองก่อนเลยจะพบกับความประหลาดใจในความล้าหลังของตนเอง ด้วยเหตุฉะนี้ ทีมการตลาดต้องมีทั้ง ค้นคว้า วิจัย เขียนบทความ นักข่าว IT มีหัวใจให้บริการ ทักษะการขาย และ CRM

Trend 2015 No.6

Big Data & MarketingAutomation ทุกช่องทางเราจะได้ข้อมูลลูกค้ามหาศาล และต้องหาทางใช้ข้อมูลลูกค้านี้ในการทำ บริการเฉพาะตัว ทุกจุดสัมผัสติดต่อกับลูกค้าเพื่อให้มันใจว่า ประสบการณ์ลูกค้า OK ในทุกๆ ชั้นของ Customer Journey ซี่งจำเป็นต้องใช้ Marketing Automation Softwareช่วยตรวจจับและบริหารจุดสัมผัสติดต่อกับลูกค้าทุกจุด ทุกช่องทาง    ดังนั้นปีนี้จะเป็นปีแห่งการ ซื้อ ซอฟแวร์ทางการตลาด เพื่อทำการตลาดแบบอัตโนมัติ   ทั้งเก็บข้อมูลตั้งโปรแกรม ติดต่อ ติดตามลูกค้าซึ่ง เครื่องมือ Marketing Automation  จะเป็นตัวรวมศูนย์  ทุกอย่าง ทั้ง  Inbound และ Outbound Marketing

Trend 2015  No.7 

ROI Marketing2015  หรือการตลาดต้องให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับเม็ดเงินที่ลงไป     ตัวชี้วัดทางการตลาดKPI จะเปลี่ยนจาก คุณต้องการยอดขายกี่ชิ้น ย้อนกลับเป็นคุณต้องหาลูกค้าให้ได้กี่คน ย้อนกลับขึ้นมาเป็น  Sales> Walk >Engaagement>Visit >Views >Impression>Reach และตอบโจทย์ธุรกิจมากขึ้น  จากยอดขายที่ต้องการ ย้อนมาเป็นจำนวนคนเข้าร้าน หรือ มาแวะเยี่ยมชมหน้าร้าน โครงการ  มาสู่การเข้าร่วมกิจกรรม   มาสู่การมาแวะเวียนหน้าเว็บ หรือ สื่อสังคมออน์ไลน์  มาสู่การเข้ามาดูเว็บ มาสู่การได้เห็นโฆษณา และมาสู่การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายกี่ล้านคน  เป็นการย้อนกลับว่า จะต้องเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ กี่ล้านคน เพื่อให้ได้ยอดขายตามต้องการ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

hostgator coupon