Digital Marketing 4.0

Digital Marketing  4.0
กลยุทธ์และ ไอเดียใหม่ เพื่อสร้างความภักดีลูกค้าในยุค Marketing5.0

วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2558

Marketing 4.0 > Dynamic Marketing

การตลาด 4.0 > Dynamic Marketing


Dynamic Marketing ตั้งแต่ Kotler ได้คิดโมเดลพื้นฐานการตลาด ที่เรียกว่า 4Ps และนำมาใช้เป็นรากฐานกลยุทธ์ทางการตลาด ปัจจุบันมีการขับเคลื่อนพลวัตรในแต่ละมิติ และยอมรับว่า ลูกค้ามีการขับเคลื่อนจากแค่รับรู้ จนเกิดการตัดสินใจและซื้อ และผูกพันธ์เป็นสาวก ที่เรียก Customer Journey เส้นทางเดินทางของลูกค้าไปสู่การซื้อ ซื้อซ้ำ ชวนญาติเพื่อนมาซื้อ หรือ Path to Purchase เราเริ่มเห็นวิวัฒนาการกลยุทธ์ 4Ps1)Products จากตัวเดียว แตกลูกหลานเป็นหลายรส กลิ่น สี Choices ให้ลูกค้าเลือก จนมาทำ customized ปรับได้ตามลูกค้าต้องการ และ มาถึง ปรับเป็นเฉพาะคุณคนเดียวเท่านั้น for me and me alone
2)Price เข้าสู่ขบวนการตั้งราคา เป็นชั้น สูงกลางต่ำ มาสู่ผันแปรตามเวลาสำหรับสินค้าIT Fashion มาสู่ผันแปรตาม อุปสงค์อุปทานแบบ Realtime ขณะนั้นที่เรียก Bid หรือ Dynamic Price เช่นห้องพักโรงแรม ที่ผันแปรราคาตลอดเวลา รวมถึงพวก Low cost airline ที่ราคาต่ำๆก่อนเพื่อเติมเต็มอุปสงค์แล้วก็ขึ้นราคา เพราะอุปสงค์คลุมถึงต้นทุนแล้ว ต่อไปก็ขายราคาสูงขึ้น
3) Place จากการขายช่องทางเดียว เป็นขายหลากหลายช่องทางMuliti Channel   บางทีพฤติกรรมที่ลูกค้ายุคนี้ที่เห็นบ่อยๆคือชอบ Search Online  Purchase Offline  หาข้อมูลออน์ไลน์แต่ดันไปซื้อหน้าร้าน  และจากMulti Channel เป็นการจำหน่ายแบบ Omni Channel คือจากชั้นตอนดูข้อมูลออน์ไลน แล้วไปเดินดูของ ทดลองของจริงในห้างฯ หรือหน้าร้าน  แต่ไม่ซื้อหน้าร้านแต่ดันไป ซื้อผ่าน ออน์ไลน์   หลังเวลาสั่งออร์เดอร์ แล้วให้มาส่งของที่บ้าน หรือการซื้อออน์ไลน์ แต่เวลาคืนของที่ร้านค้า หรือไปรับบริการซ่อมสินค้าที่หน้าร้านค้าหรือศูนย์บริการ  ช่องทางต่างๆ ไม่ว่าช่องทางสื่อสาร ช่องทางจำหน่าย ช่องทางส่งของ ช่องทางบริการจะถูกเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวมีฐานข้อมูลลูกค้าเดียวกัน ดึงข้อมูลจากทุกจุดได้เหมือนๆกัน ไม่แยกฐานข้อมูลเหมือนในอดีต ดังนั้นขนาดฐานข้อมูลลูกค้าจะใหญ่ขึ้น จนรู้พฤติกรรมลูกค้า ทุกๆContact Points  เรียกว่า Big Data      
4) Promotion จากการสื่อสาร วางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ Positioning ไปสู่การวางคำหลัก Keywords และไปสู่ Semantic Keywords ที่เป็นการวางคำหลัก ดูความสัมพันธ์ระหว่างคำหลัก เช่น คอมพิวเตอร์ ซ่อมคอมพิวเตอร์ อัฟเกรดคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์มือสอง มันเป็นคำหลักและความสัมพันธ์ของคำหลัก ที่ลูกค้าค้นหา มาสู่การค้นหาในแต่ละช่วง Sequential ตาม customer journey เช่น ตอนแรกลูกค้าค้นจาก คำหลักทั่วไป จากนั้นเป็นคำหลักที่มีแบรนด์ผสม ตอนเปรียบเทียบ ระหว่างการตัดสินใจ และ ไปสู่คำหลักที่มีคำว่าราคา โปรโมชั่น เมื่อลูกค้าใกล้ตัดสินใจซื้อ และไปสู่ คำหลักที่เกี่ยวข้องกับ ช่องทางซื้อ ผ่อนดอกเบี้ย0% ส่งด่วน และ เป็นคำหลักที่เกี่ยวข้องกับ บริการลูกค้า คืนของ สายด่วน เมื่อลูกค้าซื้อไปแล้ว จะเห็นว่าเป็นสินค้าเดียวกัน ในเวลาหรือขั้นตอนต่างกันของCustomer Journey ลูกค้า คำหลักที่ค้นก็ต่างกัน และนี่คือความหมายของ Semantic&Sequential keywords ที่นักการตลาดSEO(Search Engine Optimization)   นักการตลาดSEM(Search Engine Marketing)     นักการตลาดด้านContent Marketing ต้องเข้าใจ Sequencing คำหลักให้สอดคล้องกับ stage ในขบวนการซื้อลูกค้าซึ่งใช้เครื่องมือทางการตลาดแตกต่างกัน ตั้งแต่ Organic Search ,PPC ,Brand Paid Search, Referral ,Email ,IM-Chat, POS ,Direct

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

hostgator coupon