Digital Marketing 4.0

Digital Marketing  4.0
กลยุทธ์และ ไอเดียใหม่ เพื่อสร้างความภักดีลูกค้าในยุค Marketing5.0

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

Marketing4.0 >Optimized Marketing

การตลาด 4.0 > Optimized Marketing & Customer Profile

3P Profile>Preference>Profit


สูตรสำเร็จ Optimized Marketing4.0 คือ เริ่มจาก ทำ Profile ลูกค้า ให้ชัดเจนว่าลูกค้าเราเป็นใคร หาว่าPreference ว่าเขาชอบไม่ชอบอะไร เราจะนำเสนอ ผลิตภัณฑ์อะไร บริการอะไร ผ่านช่องทางไหน และ ท้ายสุดคือ การทำ Optimized Profit ให้เหมาะสมลูกค้าได้เราได้ คาดการณ์ว่าเขาต้องการอะไรเมื่อใด และ นำเสนอOffer ด้วย Predictive Model โมเดลพยากรณ์ความต้องการเขา Suggestion เขาว่าเขาควรได้รับอะไรบ้าง จนเกิดความสัมพันธ์ระยะยาวเป็นลูกค้าตลอดชีพ

Profile

1. Profile ล​ูกค้า เราจะต้องหาว่าลูกค้าเราเป็นกลุ่มใด ทำ Micro Segment ว่ามีจำนวนขนาดตลาดเท่าใด โดยใช้เกณฑ์แบ่งส่วนตลาด หรือชำแหละตลาดออกเป็นส่วนๆ  ดังนี้
การSegment หรือการชำแหละตลาดก่อนเลือก เจาะไข่แดงตลาด ใน การตลาดยุค4.0 มี 4วิธี Marketing4.0 segmentation ดังภาพ
  •  Keyword based หรือคำหลัก ที่ลูกค้าใช้ค้นหา โดยมีพื้นฐานว่า หากลูกค้าใช้คำค้นต่างกันแสดงว่า มี need ต่างกัน เช่นคนค้นคำว่า โรงแรม ต่างกัน คนค้นคำว่า resort ต่างจากคนที่ค้นคำว่าที่พัก ผู้นำด้านนี้คือกูเกิ้ล ซึ่งนักการตลาดที่เก่งด้านนี้ คือพยายามจะทำให้คนค้นหาต้องเจอะเราก่อนในหน้าแรกของหน้าค้นหา SERP Serach Engine Result Page
  • People based คือการแยกกลุ่มคนเป็น ประชากรศาสตร์ demographics   location   lifestyleและความชอบ fan page กลุ่มไหน ผู้นำด้านนี้คือ facebook  แต่ GDN Google Display Network ก็พยายามจะมาแกะรอย ตามความชอบ Interest  Plaement  สื่อชนิดต่างๆ เหมือนกัน  นักการตลาดที่เก่งด้านนี้จะสามารถทำ Social Branding & Commerce ได้เก่งมาก  
  • Behavioral Based โดยการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า เช่น เข้ามาในเว็บ Session user มาแล้วกระโดดหนี bounce rate มาแล้วviews นานเท่าไร conversionคลิกปุ่มCall-to-Action CTA ไหม กรอกฟอร์มไหม เข้าระบบตะกร้าไหม สั่งซื้อไหม ซึ่งการจับข้อมูลจะแม่นยำ ด้วย GTM Google Tag Manager และต้องการแม่นยำติดตามเป็นคนๆเห็นทุกจุดสัมผัส ต้องใช้ Marketing Automation เขียน Marketing Flow ในการติดตามลูกค้าได้  
  • Value Based Marketing จะดูว่าลูกค้ารายใดมีมูลค่าหัวหรือยอดซื้อเท่าไร ซื้อบ่อยไหม ซื้อซ้ำเปล่า ระยะเวลาระหว่างรอบซื้อ ซื้อแล้วเลิกซื้อไหม ซึ่งควรมี CRM Customer relationship management เข้ามากำกับ นักการตลาดที่เก่งด้านนี้จะสามารถสร้างมูลค่าหัวของลูกค้าให้สูงขึ้น และสามารถทำ ROI Marketing ได้ดี 
2.เราจะต้องปรับ นำเสนอ ผลิตภัณฑ์บริการและ ช่องทางการสื่อสาร การขาย  และ Eventที่เกิดขึ้นตามความพร้อม และ Contextของลูกค้าในขณะนั้น  ซึ่งจะกล่าวในฉบับหน้าครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

hostgator coupon