Digital Marketing 4.0

Digital Marketing 4.0
กลยุทธ์และ ไอเดียใหม่ เพื่อสร้างความภักดีลูกค้าในยุค Marketing5.0

วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

Marketing 4.0 > Frontline 4.0 ตอนที่ 3

การตลาด 4.0 > ปรับทัพหน้าอย่างไรให้รอดในยุค4.0เกริน ทวนอีกครั้งครับ การพัฒนาการของบริษัทที่ผมเข้าไปเป็นที่ปรึกษามี 3 ประเภทใหญ่  กลุ่มแรกต้องการตามทัน เครื่องมือดิจิตอล ไม่ว่าเป็น เครื่องมือออนไลน์ เพลตฟอร์ม เฟสบุ้ค IG   Google . Adwords Line  Chatbot AI  กลุ่มสองคือ กลุ่มที่มีความรู้เรื่องดิจิตอลแล้วแต่ต้องการเชื่อมโยงเพลตฟอร์มทุกตัวให้เป็นหนึ่งเดียว ทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ ออนโลเคชั่น  ของ ฝ่ายตลาด เชื่อมกับขาย เชื่อมกับบริการ  มีข้อมูล Realtime  ดูได้ 24/7 กลุ่มที่สองเน้น Integration    ส่วนคราวนี้เรามาคุยกันเรื่องกลุ่มที่สามครับไม่ว่าความเข้าใจ 1จะเรียนรู้ไปมากเพียงใด  จะ อินทิเกจ ซอฟแวร์  ฮาร์ทแวร์ ดีเพียงใด เป็นวงจรตลอด ขบวนการธุรกิจ Business Process  แล้วก็ตาม แต่ การวางเครือข่าย ทั้งหมด เชื่อมโยงกัน นั้น คนที่เป็นขับเคลื่อน Digital Tools   Platform ต่าง และเชื่อมโยงระบบ System Integration  ต้องปฏิบัติตามระบบที่วางไว้ มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน  และผูกเป้าหมายเข้ากับผลตอบแทนของพนักงาน  เราอยากได้อะไรก็ต้องใส่แรงจูงใจเข้าไป ทั้ง ความรู้  ความเข้าใจ เข้าถึง   พัฒนาทักษะ และ ทัศนคติ    โดยขบวนการเปลี่ยนแปลงนี้ ยอมมีการต่อต้านและ คนที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอยู่มาก   คนเดิมๆจะเห็นว่าทำไมต้องเปลี่ยนแปลง  ไม่เปลี่ยนแปลงก็ไม่เห็นเป็นไร  เพราะพวกเขาเหล่านั้นยังอยู่ในเกราะภูมิคุ้มกัน ไม่รับรู้การเปลี่ยนแปลงภายนอก ว่า มีผลต่อธุรกิจ ตัวเขาอย่างไร  หากไม่ปรับพรุ่งนี้จะเป็นอะไร เกิดอะไรขึ้นในยุค Disruption  ซึ่งองค์กรที่เปลี่ยนไม่ได้ตามมาด้วย ลดคน ตัดคน ปลดคน ยุบแผนก ยุบสายผลิตภัณฑ์ ยุบธุรกิจที่ขาดทุนออกไปจากระบบ   คนจะสำนึกถึงการเปลี่ยนแปลงภายนอกอย่างไร ว่าถ้าไม่ปรับจะเกิดผลกระทบอะไร อันนี้เป็นหน้าที่ ผู้บริหารโดยตรงในการสื่อสาร นำพา ตัวอย่าง และชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง  ผู้บริหารกลุ่มที่สองคือบังคับพนักงานเลยว่า ถ้าคุณไม่เปลี่ยนฉันก็จะเปลี่ยนคุณ  บางทีถึงกับบอกว่าใครทำไม่ได้ ออกครับ  ก็มีการขู่ในการประชุมเลย    ผู้บริหารบางท่านก็ไม่เชื่อว่าการผูกผลตอบแทนกับเป้าหมาย จะได้ผล  พวกนี้ถ้าอยู่เฉยๆและได้ตามน้ำเค้าเอาแต่ให้ออกแรงเค้าไม่เอากันครับ เชื่อผม   ถ้าองค์กรพบอุปสรรคตรงนี้ ถือว่า การเปลี่ยนแปลงมาถึงวงจรที่สามครับ  ขบวนการเปลี่ยนแปลง  นั้น จะเริ่มจาก

 1. ต้องเล็งเห็นว่าควรเร่งรีบเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารต้องสื่อสารกับพนักงาน 
 2. รวมพลผู้กล้า หาRole MODEL คนในองค์กร วีรชนต้นแบบ ที่พร้อมและมีความสามารถจะเปลี่ยนแปลง 
 3. ระดมความคิด
 4. ตั้งสู่เป้าหมาย
 5. เริ่มทำโครงการเปลี่ยนแปลง 
 6. รวบอุปสรรค ที่อาจเกิดขึ้น 
 7. ประเมินผลต่อเนื่อง
 8. ให้รางวัล และประกาศความสำเร็จ 
 9. ขยายผล ทั่วองค์กร
 10. ประกาศเป็นมาตรฐานและระบบขบวนการใหม่
นี่คือกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ประอบการไทย ทั้ง SME’s ธุรกิจกลางเก่ากลางใหม่บ้านเรา ต้องก้าวให้ทัน เพื่อปรับ กลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์การตลาด ตลอดจน แผนธุรกิจ แผนการตลาด ให้ทันการตลาด 4.0 ครับ . สนใจคลิก ที่ปรึกษาธุรกิจ หรือ ที่ปรึกษาการตลาด


hostgator coupon